Lidé

 

Ředitel Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
Zástupce ředitele  Mgr. Michal Křen, Ph.D.
 Tajemnice Ing. Lucie Nováková
Čestná afiliace prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.
Lingvistická sekce
(vědecká, publikační a pedagogická činnost)
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (vedoucí)
prof. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. (na rodičovské dovolené)
PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
 Komputační sekce
(zpracování dat, vývoj software, správa IT, DTP)
Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D. (vedoucí)
Tomáš Čapka
Mgr. Václav Horký
Tomáš Jeziorský
Mgr. Jan Kocek
Ing. Tomáš Machálek
Ing. Bohumil Šimčík
Mgr. Martin Zimandl
 Sekce mluvených korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro
mluvené a nářeční korpusy)
Mgr. Lucie Benešová
Mgr. et Mgr. Zuzana Laubeová, Ph.D. (na rodičovské dovolené)
Mgr. Martina Waclawičová
 Sekce diachronních korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro
diachronní korpusy)
Mgr. Martin Stluka, Ph.D. (vedoucí)
Mgr. Klára Pivoňková
 Sekce lingvistické analýzy a anotace
(morfologická a syntaktická anotace)
Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D. (vedoucí)
RNDr. Milena Hnátková, CSc.
Mgr. Jan Křivan, Ph.D.
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.
RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.
Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.
 Sekce paralelních korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro
paralelní korpus InterCorp)
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D.
Úvod > Ústav > Lidé