Lidé

Ředitel  Mgr. Michal Křen, Ph.D.
Zástupce ředitele doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
 Tajemnice Ing. Lucie Nováková
Administrace OP VVV Ing. Dana Frnková
Čestná afiliace prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Profesor prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Lingvistická sekce
(vědecká, publikační a pedagogická činnost)
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (vedoucí)
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D. (Marie Curie Fellowship)
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D.
PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
 Komputační sekce
(zpracování dat, vývoj software, správa IT, DTP)
Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D. (vedoucí)
Tomáš Čapka
Tomáš Jeziorský
Mgr. Jan Kocek
Ing. Tomáš Machálek
Mgr. Jakub Pejcha
Pavel Procházka
 Sekce mluvených korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro
mluvené a nářeční korpusy)
PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (vedoucí)
Mgr. Lucie Benešová (na rodičovské dovolené)
Mgr. Hana Goláňová, Ph.D.
Mgr. Petra Poukarová
Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková
Mgr. David Lukeš
Mgr. Martina Waclawičová
 Sekce diachronních korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro
diachronní korpusy)
Mgr. Martin Stluka, Ph.D. (vedoucí)
Mgr. Kateřina Najbrtová, Ph.D.
Mgr. Klára Pivoňková
Mgr. Anna Řehořková
 Sekce lingvistické analýzy a anotace
(morfologická a syntaktická anotace)
Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D. (vedoucí, ÚTKL)
RNDr. Milena Hnátková, CSc. (ÚTKL)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (ÚTKL)
RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (ÚTKL)
 Sekce paralelních korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro
paralelní korpus InterCorp)
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. (vedoucí, ÚTKL)
PhDr. Michala Adamová (na rodičovské dovolené)
Bc. Martin Vavřín
Mgr. Adrian Jan Zasina
Úvod > Ústav > Lidé