Lidé

Ředitel  Mgr. Michal Křen, Ph.D.
Zástupce ředitele doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
 Tajemnice Ing. Lucie Nováková
Administrace OP VVV Ing. Dana Frnková
Čestná afiliace prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Profesor prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Lingvistická sekce
(vědecká, publikační a pedagogická činnost)
doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D. (vedoucí)
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D. (Marie Curie Fellowship)
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.
Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D. (na rodičovské dovolené)
PhDr. Jiří Milička, Ph.D.
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
 Komputační sekce
(zpracování dat, vývoj software, správa IT, DTP)
Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D. (vedoucí)
Tomáš Čapka
Tomáš Jeziorský
Mgr. Jan Kocek
Ing. Tomáš Machálek
Mgr. Jakub Pejcha
Pavel Procházka
Mgr. Martin Zimandl
 Sekce mluvených korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro
mluvené a nářeční korpusy)
Mgr. David Lukeš (vedoucí)
Mgr. Lucie Benešová
Mgr. Hana Goláňová, Ph.D.
PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Zuzana Laubeová, Ph.D.
Mgr. Petra Poukarová
Mgr. Martina Waclawičová
 Sekce diachronních korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro
diachronní korpusy)
Mgr. Martin Stluka, Ph.D. (vedoucí)
Mgr. Kateřina Najbrtová, Ph.D.
Mgr. Klára Pivoňková
Mgr. Anna Řehořková (na rodičovské dovolené)
 Sekce lingvistické analýzy a anotace
(morfologická a syntaktická anotace)
Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D. (vedoucí, ÚTKL)
Mgr. Jan Henyš (ÚTKL)
RNDr. Milena Hnátková, CSc. (ÚTKL)
Mgr. Jan Křivan, Ph.D. (ÚTKL)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (ÚTKL)
RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (ÚTKL)
Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D. (ÚTKL)
 Sekce paralelních korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro
paralelní korpus InterCorp)
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. (vedoucí, ÚTKL)
Bc. Martin Vavřín
Mgr. Adrian Jan Zasina, Ph.D.
Úvod > Ústav > Lidé