Dominika Kováříková

Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.

Funkce
 • Rozvrhy (Agenda) - Ústav Českého národního korpusu
 • SIS (Agenda) - Ústav Českého národního korpusu
Konzultační hodiny
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 1

 

Publikace

 • Kováříková D., Górnicz M.: The "TermiKnowledge" Project: A Practical Online Course in Terminology and Terminography. edition, 2022, č. • no. 18, s. • p. 21-28. ISSN 1862-023X.
 • Kováříková D.: Sharing data through specialized corpus-based tools: the case of GramatiKat. Jazykovedný Časopis, 2021, č. • no. 72, s. • p. 531-544. ISSN 0021-5597.
 • Kováříková D.: Machine Learning in Terminology Extraction from Czech and English Texts. Linguistic Frontiers [online], 2021, č. • no. 4, s. • p. 23-30. ISSN 2544-6339.
 • Kováříková D.: Co je v ČNK nového XI. Korpus - gramatika - axiologie, 2021, č. • no. 24, s. • p. 74-76. ISSN 1804-137X.
 • Kováříková D., Kovářík O., Lukešová L.: Víceslovné jednotky typické pro české akademické texty. Časopis pro moderní filologii [online], 2021, č. • no. 103, s. • p. 228-243. ISSN 2336-6591.
 • Škrabal M., Kováříková D.: Chytře na slovníky : Zpráva z 6. mezinárodní konference eLex. Časopis pro moderní filologii, 2020, č. • no. 102, s. • p. 133-136. ISSN 0008-7386.
 • Kováříková D., Kovářík O.: Automatic Identification of Academic Phrases for Czech. In Corpas Pastor G., Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Málaga, Španělsko, Springer, 2019, s. • p. 227-238. ISBN 978-3-030-30134-7.
 • Kováříková D., Škrabal M., Cvrček V., Lukešová L., Milička J.: Lexicographer's Lacunas or How to Deal with Missing Representative Dictionary Forms on the Example of Czech. International Journal of Lexicography, 2019, č. • no. 2020, s. • p. 90-103. ISSN 0950-3846.
 • Kováříková D.: Kvantitativní charakteristiky termínů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny - Český národní korpus, 2017. 128 s. • p. ISBN 978-80-7422-561-1.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Kováříková D., Kopřivová M.: Authorial Phraseology:Karel Čapek and Bohumil Hrabal. In Phraseology and Culture. Maribor, Filozofska fakulteta Maribor, 2014, s. • p. 565-575. ISBN 978-961-6930-04-8.
 • Chlumská L., Cvrček V., Kováříková D.: What belongs in a dictionary? The Example of Negation in Czech. In Euralex 2012. Oslo, Department of Linguistics and Scandinavian Studies, University of Oslo, 2012, s. • p. 822-827. ISBN 978-82-303-2228-4.
 • Cvrček V., Kováříková D.: Možnosti a meze korpusové lingvistiky. Naše řeč, 2011, č. • no. 94, s. • p. 113-133. ISSN 0027-8203.
 • Cvrček V., Kopřivová M., Kováříková D., Šulc M., Táborský J., Volín J., Waclawičová M.: Mluvnice současné češtiny : Jak se píše a jak se mluví. Praha, Karolinum, 2010. 353 s. • p. ISBN 978-80-246-1743-5.
 • Chlumská L., Kováříková D.: The Reflection of Linguistic Tradition in Translations. In Čermák F.: InterCorp: exploring a multilingual corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 146-158. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Kováříková D.: Ne/pravidelnost stupňování adjektiv a adverbií. Bohemica Olomucensia, 2010, č. • no. 2, s. • p. 97-103. ISSN 1803-876X.
 • Čermák F., Cinková S., Nádvorníková O., Malá M., Klégr A., Šaldová P., Novotná R., Chlumská L., Kováříková D., Cvrček V., Rosen A., Vachková M., Fárová L.: InterCorp: Exploring a Multilingual Corpus. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 253 s. • p. ISBN 978-80-7422-042-5.
 • Čermák F., Cvrček V., Kocek J., Kováříková D., Kučera K., Novotná R., Schmiedtová V.: Slovník komunistické totality. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 302 s. • p. ISBN 978-80-7422-060-9.
Úvod > Ústav > Lidé > Dominika Kováříková