Magisterská výuka

Ústav Českého národního korpusu v současné době nemá akreditovaný bakalářský ani magisterský program. Nabízí však širokou škálu volitelných korpusových seminářů pro zájemce z ostatních filologických kateder FF UK, např. Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Ústavu translatologie, Ústavu bohemistických studií či Ústavu obecné lingvistiky. Nabídka ÚČNK zahrnuje jak úvody do korpusové lingvistiky a do práce s korpusy, tak specializované semináře věnované mluveným korpusům a transkripci mluveného jazyka či diachronnímu korpusu (se zaměřením na 19. století). Aktuální rozvrh naleznete níže.

Kontaktní osoba pro SIS: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.

Zimní semestr 2020/2021

9:1010:40 10:5012:25 12:3014:05 14:1015:45 15:5017:25
PONDĚLÍ Frazeologie a korpus
Marie Kopřivová
(S131)
Korpusy mluveného jazyka
Marie Kopřivová
(S131)
Transkripce pro mluvený korpus ČNK
Zuzana Laubeová
a spol.
(S131)
ÚTERÝ Praktický seminář historické metalexikografie
Michal Škrabal
(S131)
Korpusová lexikologie
Dominika Kováříková
Michal Škrabal
(S131)
Obecné zákonitosti v textech
Jiří Milička
(S131)
Základy české frazeologie
Marie Kopřivová
(NP210)
STŘEDA
ČTVRTEK Úvod do práce s jaz. korpusy
Václav Cvrček
(300)
Korpusy slovanských jazyků
Adrian Zasina
(S131)
Programování pro korpusovou lingvistiku:
Python a NLTK

David Lukeš
(S131)
Lexikologie a slovotvorba
Dominika Kováříková
(18)
10:5011:35

Vybrané kapitoly ze současné lingvistiky pro finštináře
Lenka Fárová
Anna Čermáková
(420)

13:2014:55

Vybrané kapitoly ze současné lingvistiky pro finštináře
Lenka Fárová
Anna Čermáková
(420)

Úvod > Studium > Magisterská výuka