Magisterská výuka

Ústav Českého národního korpusu v současné době nemá akreditovaný bakalářský ani magisterský program. Nabízí však širokou škálu volitelných korpusových seminářů pro zájemce z ostatních filologických kateder FF UK, např. Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Ústavu translatologie, Ústavu bohemistických studií či Ústavu obecné lingvistiky. Nabídka ÚČNK zahrnuje jak úvody do korpusové lingvistiky a do práce s korpusy, tak specializované semináře věnované mluveným korpusům a transkripci mluveného jazyka či diachronnímu korpusu (se zaměřením na 19. století). Aktuální rozvrh naleznete níže.

Kontaktní osoba pro SIS: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.

Letní semestr 2021/2022

9:1010:40 10:5012:25 12:3014:05 14:1015:45 15:5017:25 18:00–19:30
PONDĚLÍ Frazeologie a korpus

Marie Kopřivová

(S131)

Korpusy mluveného jazyka

Marie Kopřivová

(S131)

ÚTERÝ Praktický seminář historické metalexikografie

Michal Škrabal

(S131)

Korpusová lexikologie

Dominika Kováříková
Michal Škrabal

(S131)

Obecné zákonitosti v textech

Jiří Milička

(S131)

TermiKnowledge

Dominika Kováříková

(online)

STŘEDA Jazyková výchova ve světle korpusů

Jana Šindlerová

S131

Transkripce pro mluvený korpus ČNK

Martina Waclawičová
Lucie Benešová

(S131)

Úvod do práce s jazykovými korpusy

Václav Cvrček a spol.

(300)

ČTVRTEK Doktorandský seminář

Vladimír Petkevič a další

S131

Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II

David Lukeš

(S131)

PÁTEK Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R

Silvie Cinková a Václav Cvrček

MFF UK Malostranské nám.

 

Úvod > Studium > Magisterská výuka