Magisterská výuka

Ústav Českého národního korpusu v současné době nemá akreditovaný bakalářský ani magisterský program. Nabízí však širokou škálu volitelných korpusových seminářů pro zájemce z ostatních filologických kateder FF UK, např. Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Ústavu translatologie, Ústavu bohemistických studií či Ústavu obecné lingvistiky. Nabídka ÚČNK zahrnuje jak úvody do korpusové lingvistiky a do práce s korpusy, tak specializované semináře věnované mluveným korpusům a transkripci mluveného jazyka či diachronnímu korpusu (se zaměřením na 19. století). Aktuální rozvrh naleznete níže.

Kontaktní osoba pro SIS: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.

Zájemci o vedení bakalářské či diplomové práce na téma spojené s korpusovou lingvistikou jsou vítáni, velmi jim však doporučujeme absolvovat nejprve volitelný seminář Úvod do práce s jazykovými korpusy. V případě zájmu se obraťte na konkrétního vyučujícího nebo na vedoucího ústavu.

Zimní semestr 2023/2024

 

9:1010:40 10:5012:25 12:3014:05 14:1015:45 15:5017:25 17:3018:15
ÚTERÝ Práce s korpusy: případové studie

Michal Škrabal a spol.

S131

Transkripce pro mluvený korpus ČNK

Martina Waclawičová
Lucie Benešová

S131

Obecné zákonitosti v textech

Jiří Milička

S131

Využití velkých jazykových modelů

Jiří Milička

S131

STŘEDA Korpus a syntax
Tomáš JelínekS131
Praktický seminář historické metalexikografie
Michal ŠkrabalS131
Lingvistická anotace korpusů
Hana SkoumalováS131
Úvod do práce s jazykovými korpusy

Václav Cvrček a spol.

300

ČTVRTEK Korpusy slovanských jazyků

Adrian Zasina

S131

Doktorandský seminář

Vladimír Petkevič a další

S131

Korpusová lexikologie
Dominika Kováříková
Michal Škrabal

C13 1.10

PÁTEK Úvod do programování

Václav Horký

10:00 – 12:20

C116

Úvod > Studium > Magisterská výuka