Magisterská výuka

Ústav Českého národního korpusu v současné době nemá akreditovaný bakalářský ani magisterský program. Nabízí však širokou škálu volitelných korpusových seminářů pro zájemce z ostatních filologických kateder FF UK, např. Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Ústavu translatologie, Ústavu bohemistických studií či Ústavu obecné lingvistiky. Nabídka ÚČNK zahrnuje jak úvody do korpusové lingvistiky a do práce s korpusy, tak specializované semináře věnované mluveným korpusům a transkripci mluveného jazyka či diachronnímu korpusu (se zaměřením na 19. století). Aktuální rozvrh naleznete níže.

Kontaktní osoba pro SIS: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.

Zájemci o vedení bakalářské či diplomové práce na téma spojené s korpusovou lingvistikou jsou vítáni, velmi jim však doporučujeme absolvovat nejprve volitelný seminář Úvod do práce s jazykovými korpusy. V případě zájmu se obraťte se na konkrétního vyučujícího nebo na vedoucího ústavu.

Zimní semestr 2022/2023

9:1010:40 10:5012:25 12:3014:05 14:1015:45 15:5017:25
PONDĚLÍ
ÚTERÝ Praktický seminář historické metalexikografie

Michal Škrabal

(S131)

Obecné zákonitosti v textech

Jiří Milička

(S131)

STŘEDA Korpus a syntax

Tomáš Jelínek

(S131)

Transkripce pro mluvený korpus ČNK

Martina Waclawičová
Lucie Benešová

(S131)

Úvod do práce s jazykovými korpusy

Václav Cvrček a spol.

(300)

Jak napsat akademický text

Dominika Kováříková

(P409)

Dialektologie pro praxi a pro výuku

Hana Goláňová

(S131)

ČTVRTEK Lingvistická anotace korpusů

Hana Skoumalová

(S131)

Doktorandský seminář

Vladimír Petkevič a další

(S131)

Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK

David Lukeš

(S131)

PÁTEK      
Úvod > Studium > Magisterská výuka