Magisterská výuka

Ústav Českého národního korpusu v současné době nemá akreditovaný bakalářský ani magisterský program. Nabízí však širokou škálu volitelných korpusových seminářů pro zájemce z ostatních filologických kateder FF UK, např. Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Ústavu translatologie, Ústavu bohemistických studií či Ústavu obecné lingvistiky. Nabídka ÚČNK zahrnuje jak úvody do korpusové lingvistiky a do práce s korpusy, tak specializované semináře věnované mluveným korpusům a transkripci mluveného jazyka či diachronnímu korpusu (se zaměřením na 19. století). Aktuální rozvrh naleznete níže.

Kontaktní osoba pro SIS: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.

Letní semestr 2019/2020

9:1010:40 10:5012:25 12:3014:05 14:1015:45 15:5017:25
PONDĚLÍ Frazeologie a korpus
Marie Kopřivová
(S131)
Korpusy mluveného jazyka
Marie Kopřivová
(S131)
Transkripce pro mluvený korpus ČNK
Marie Kopřivová
a spol.
(S131)
ÚTERÝ Obecné zákonitosti v textech
Jiří Milička
(S131)
STŘEDA
ČTVRTEK Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu
Adrian Zasina
(S131)
Úvod do práce s jaz. korpusy
bloková výuka
Václav Cvrček
a spol.
(Moodle kurz + 300)
Programování pro korpusovou lingvistiku:
Python a NLTK II

David Lukeš
(S131)
PÁTEK Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R
Silvie Cinková,
Václav Cvrček(MFF UK Malostranské nám.)
Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R
Silvie  Cinková,
Václav Cvrček(MFF UK Malostranské nám.)
Úvod > Studium > Magisterská výuka