Magisterská výuka

Ústav Českého národního korpusu v současné době nemá akreditovaný bakalářský ani magisterský program. Nabízí však širokou škálu volitelných korpusových seminářů pro zájemce z ostatních filologických kateder FF UK, např. Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Ústavu translatologie, Ústavu bohemistických studií či Ústavu obecné lingvistiky. Nabídka ÚČNK zahrnuje jak úvody do korpusové lingvistiky a do práce s korpusy, tak specializované semináře věnované mluveným korpusům a transkripci mluveného jazyka či diachronnímu korpusu (se zaměřením na 19. století). Aktuální rozvrh naleznete níže.

Kontaktní osoba pro SIS: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.

Letní semestr 2020/2021

9:1010:40 10:5012:25 12:3014:05 14:1015:45 15:5017:25
PONDĚLÍ Frazeologie a korpus

Marie Kopřivová

(S131)

Korpusy mluveného jazyka

Marie Kopřivová

(S131)

Transkripce pro mluvený korpus ČNK

Zuzana Laubeová

(S131)

ÚTERÝ Praktický seminář historické metalexikografie

Michal Škrabal

(S131)

Obecné zákonitosti v textech

Jiří Milička

(S131)

STŘEDA Úvod do práce s jaz. korpusy

Václav Cvrček a spol.

(aula 131)

ČTVRTEK Korpusy slovanských jazyků

Adrian Zasina

(S131)

Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu

Adrian Zasina

(S131)

Programování pro korpusovou lingvistiku:
Python a NLTK II
David Lukeš(S131)
PÁTEK Teoretické základy statistického vyhodnocování dat v R

Václav Cvrček, Silvie Cinková

9:0010:30

(MFF UK)

Teoretické základy statistického vyhodnocování dat v R

Václav Cvrček, Silvie Cinková

10:4012:15

(MFF UK)

Úvod > Studium > Magisterská výuka