Magisterská výuka

Ústav Českého národního korpusu v současné době nemá akreditovaný bakalářský ani magisterský program (pouze doktorský v oboru matematická lingvistika). Nabízí však širokou škálu volitelných korpusových seminářů pro zájemce z ostatních filologických kateder FF UK, např. Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Ústavu translatologie, Ústavu bohemistických studií či Ústavu obecné lingvistiky. Nabídka ÚČNK zahrnuje jak úvody do korpusové lingvistiky a do práce s korpusy, tak specializované semináře věnované mluveným korpusům a transkripci mluveného jazyka či diachronnímu korpusu (se zaměřením na 19. století). Aktuální rozvrh naleznete níže.

Kontaktní osoba pro SIS: Mgr. Lucie Lukešová, Ph.D.

Letní semestr 2018/2019

9:1010:40 10:5012:25 12:3014:05 14:1015:45 15:5017:25
PONDĚLÍ Frazeologie a korpus

Marie Kopřivová

(S131)

Korpusy mluveného jazyka

Marie Kopřivová

(S131)

Transkripce pro mluvený korpus ČNK

Marie Kopřivová
a spol.

(S131)

ÚTERÝ
STŘEDA Diachronní korpus se zaměřením na tvorbu korpusu 19. století

Martin Stluka

(S131)

ČTVRTEK Český jazyk a korpus

Dominika Kováříková

(S131)

Úvod do práce s jaz. korpusy

Václav Cvrček
a spol.

(S131)

Angličtina a korpusy I

Lucie Lukešová

(S131)

Programování pro korpusovou lingvistiku:
Python a NLTK II
David Lukeš

(S131)

PÁTEK Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R

Václav Cvrček, Silvie Cinková

(SU1, MF UK)

Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R

Václav Cvrček, Silvie Cinková

(SU1, MF UK)

 

Úvod > Studium > Magisterská výuka