Magisterská výuka

Ústav Českého národního korpusu v současné době nemá akreditovaný bakalářský ani magisterský program. Nabízí však širokou škálu volitelných korpusových seminářů pro zájemce z ostatních filologických kateder FF UK, např. Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Ústavu translatologie, Ústavu bohemistických studií či Ústavu obecné lingvistiky. Nabídka ÚČNK zahrnuje jak úvody do korpusové lingvistiky a do práce s korpusy, tak specializované semináře věnované mluveným korpusům a transkripci mluveného jazyka či diachronnímu korpusu (se zaměřením na 19. století). Aktuální rozvrh naleznete níže.

Kontaktní osoba pro SIS: Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D.

Zimní semestr 2019/2020

  • Výuka předmětů Český jazyk a korpus, Angličtina a korpusy I, Korpusová lingvistika: úvod a dalších úvodních korpusových kurzů v LS2018/19 skončila, od ZS2019/20 nabízíme pouze online kurz Úvod do práce s jazykovými korpusy, který všechny původně vypisované kurzy nahrazuje. Přihlašování probíhá přes SIS, jako je obvyklé pro kurzy na FF UK.
  • V ZS 2019/20 je taktéž vypsán seminář Corpus Stylistics, který vyučuje Anna Čermáková v intenzivních blocích:
    • 22.10. 2019, 9:10-10:45 & 15:50-17:25
    • 23.10. 2019, 14:10-15:45 & 15:50-17:25
    • 24.10. 2019, 9:10-10:45 & 14:10-15:40
9:1010:40 10:5012:25 12:3014:05 14:1015:45 15:5017:25
PONDĚLÍ Frazeologie a korpus
Marie Kopřivová
(S131)
Korpusy mluveného jazyka
Marie Kopřivová
(S131)
Transkripce pro mluvený korpus ČNK
Marie Kopřivová
a spol.
(S131)
ÚTERÝ Korpusová lexikografie
Kováříková, Škrabal
(S131)
Obecné zákonitosti v textech
Jiří Milička
(S131)
STŘEDA Korpus a syntax
Tomáš Jelínek
(S131)
Úvod do práce s jaz. korpusy
bloková výuka
Václav Cvrček
a spol.
Moodle kurz + S131
ČTVRTEK Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu
Adrian Zasina
(S131)
Programování pro korpusovou lingvistiku:
Python a NLTK

David Lukeš
(S131)
PÁTEK

 

 

Úvod > Studium > Magisterská výuka