Magisterská výuka

Ústav Českého národního korpusu v současné době nemá akreditovaný bakalářský ani magisterský program (pouze doktorský v oboru matematická lingvistika). Nabízí však širokou škálu volitelných korpusových seminářů pro zájemce z ostatních filologických kateder FF UK, např. Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Ústavu translatologie, Ústavu bohemistických studií či Ústavu obecné lingvistiky. Nabídka ÚČNK zahrnuje jak úvody do korpusové lingvistiky a do práce s korpusy, tak specializované semináře věnované mluveným korpusům a transkripci mluveného jazyka či diachronnímu korpusu (se zaměřením na 19. století). Aktuální rozvrh naleznete níže.

Zimní semestr 2018/2019

9:1010:40 10:5012:25 12:3014:05 14:1015:45 15:5017:25
PONDĚLÍ Frazeologie a korpus

Marie Kopřivová

(S131)

Korpusy mluveného jazyka

Marie Kopřivová

(S131)

Transkripce pro mluvený korpus ČNK

Marie Kopřivová

(S131)

ÚTERÝ Obecné zákonitosti v textech

Jiří Milička

(S131)

STŘEDA Korpus a syntax

Tomáš Jelínek

(S131)

Český jazyk a korpus

Václav Cvrček

(S131)

ČTVRTEK Český jazyk a korpus

Michal Křen

(S131)

Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu

Adrian Zasina

(S131)

Introduction to Text Processing and Analysis

Pavel Vondřička, Lucie Lukešová

(S131)

Angličtina a korpusy I

Lucie Lukešová

(S131)

Programování pro korpusovou lingvistiku:
Python a NLTK

David Lukeš

(S131)

 

Úvod > Studium > Magisterská výuka