Doktorské studium

Doktorský studijní program Filologie, oboru Korpusová a teoretická lingvistika (P0232D090021)

Předmětem oboru korpusová a teoretická lingvistika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy je počítačové zpracování jazyka za pomoci lingvistických a matematických metod, a to zvláště na bázi elektronických jazykových korpusů. Jde zejména o metody statistické a/nebo symbolické (algebraické, formální). Studenty do tohoto oboru přijímá Ústav Českého národního korpusu FF UK.

Absolvent doktorského studia oboru korpusová a teoretická lingvistika se uplatňuje ve vědecko-výzkumných a vysokoškolských pracovištích zaměřených na počítačové zpracování přirozeného jazyka: od redakční a vydavatelské práce, přes překlady a vlastní produkci textů po náročný počítačově založený jazykovědný výzkum a tvorbu aplikací týkajících se přirozeného jazyka (slovníky, korpusy, korektory pravopisu a gramatiky, tezaury, data retrieval, komunikace s databázemi v přirozeném jazyce a další). Má dobrý přehled o moderní jazykovědě a jejích matematických a počítačových metodách v rámci integrovaného oboru, který jej učí moderně a exaktně o jazycích přemýšlet a zpracovávat je nejmodernějšími jazykovědnými technologiemi.

Podrobnější informace najdete v přiloženém souboru, elektronickou přihlášku ke studiu pak na stránkách FF UK.

Úvod > Studium > Doktorské studium