Doktorské studium

Korpusová a teoretická lingvistika

(0232VD090021)

Absolvent doktorského studia oboru korpusová a teoretická lingvistika se uplatňuje ve vědecko-výzkumných a vysokoškolských pracovištích zaměřených na počítačové zpracování přirozeného jazyka: od redakční a vydavatelské práce, přes překlady a vlastní produkci textů po náročný počítačově založený jazykovědný výzkum a tvorbu aplikací týkajících se přirozeného jazyka (slovníky, korpusy, korektory pravopisu a gramatiky, tezaury, data retrieval, komunikace s databázemi v přirozeném jazyce a další). Má dobrý přehled o moderní jazykovědě a jejích matematických a počítačových metodách v rámci integrovaného oboru, který jej učí moderně a exaktně o jazycích přemýšlet a zpracovávat je nejmodernějšími jazykovědnými technologiemi.

Termín podání přihlášky k doktorskému studiu: 30. 4. 2020

Další informace a elektronickou přihlášku ke studiu najdete na stránkách FF UK.

Úvod > Studium > Doktorské studium