Michal Škrabal

Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 1

Rozvrh
Historie vyučovaných předmětů
Publikace

  • Škrabal M., Vavřín M.: Databáze překladových ekvivalentů Treq. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 245-260. ISSN 0008-7386.
  • Škrabal M.: Lotyši, Lotyšané, Lotyšci a Lotychové očima letonistovýma. Naše řeč, 2017, č. • no. 100, s. • p. 275-279. ISSN 0027-8203.
  • Škrabal M.: Příčestí přítomné trpné ve staré češtině a dnešní lotyštině : Srovnávací studie. In Stluka M., Škrabal M.: Liſka a czban. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017 ISBN 978-80-7422-563-5.
  • Škrabal M., Vavřín M.: The Translation Equivalents Database (Treq) as a Lexicographer's Aid. In Vavřín M.: Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference. Brno, Lexical Computing CZ s.r.o., 2017, s. • p. 124-137. ISBN 0-000-00000-0.
  • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
  • Škrabal M.: Jan Čep z kvantitativní perspektivy. Česká literatura, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 605-609. ISSN 0009-0468.
  • Škrabal M.: Straddling the boundaries of traditional and corpus-based lexicography: A Latvian-Czech dictionary. In Margalitadze T., Meladze G.: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress. Lexicography and Linguistic Diversity. Tbilisi, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016, s. • p. 910-914. ISBN 978-9941-13-542-2.
Úvod > Ústav > Lidé > Michal Škrabal