Michal Škrabal

Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.

Job
 • ředitel (head) - Institute of the Czech National Corpus
Consulting hours
 • úterý 15.00-16.30 anebo po domluvě
Address

Institute of the Czech National Corpus
Místnost č. 3

Rozvrh
Publikace

 • Škrabal M., Piorecký K.: The Corpus of Contemporary Czech Poetry: A database for research on contemporary poetic language across media. Digital Scholarship in the Humanities, 2022, č. • no. 37, s. • p. 1240-1253. ISSN 2055-7671.
 • Machač P., Škrabal M.: Forvo.com: Pohled fonetický. Naše řeč, 2021, č. • no. 104, s. • p. 243-255. ISSN 0027-8203.
 • Škrabal M., Machač P.: Forvo.com: Jak víc hlav víc namluví. Naše řeč, 2021, č. • no. 104, s. • p. 143-153. ISSN 0027-8203.
 • Škrabal M., Kavka M.: MERGING PROFESSIONAL AND COLLABORATIVE LEXICOGRAPHY: THE CASE OF CZECH NEOLOGY. International Journal of Lexicography, 2021, č. • no. 34, s. • p. 282-301. ISSN 0950-3846.
 • Laubeová Z., Škrabal M.: The new value of the structural attribute section in the SYN v8 corpus and its possible application in linguistic research. Jazykovedný Časopis, 2021, č. • no. 72, s. • p. 545-555. ISSN 0021-5597.
 • Škrabal M., Brankatschk K.: Mudra's Upper Sorbian-Czech dictionary - what can be done about this lexicographic "posthumous child"? In Electronic lexicography in the 21st century (eLex 2021): Post-editing lexicography. Proceedings of the eLex 2021 conference. Brno, Lexical Computing CZ, 2021, s. • p. 325-338. ISBN 2533-5626.
 • Škrabal M., Veckalne A.: Bērtin berot valodiņu: par kādu citu latviešu valodas verbālu konstrukciju korpuslingvistikas skatījumā. Valoda: nozīme un forma, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 208-226. ISSN 2255-9256.
 • Piorecký K., Škrabal M.: Vícejazyčnost v současné české poezii : Několik úvodních postřehů z korpusové perspektivy. Slovenská literatúra, 2020, č. • no. 67, s. • p. 568-583. ISSN 0037-6973.
 • Šemelík M., Racochová A., Kříž V., Dušková L., Eichinger L., Hejhalová V., Obstová Z., Paradis C., Rybová M., Storjohann P., Škrabal M., Štícha F., Vodrážková L., Kloudová V.: Spielräume der modernen linguistischen Forschung. Praha, Karolinum, 2020. 239 s. • p. ISBN 978-80-246-4791-3.
 • Škrabal M., Vondřička P., Cvrček V.: Morfio : A Corpus-Based Perspective on Latvian Morphology. In Utka A.: Human Language technologies - the Baltic Perspective: Proceedings of the Ninth International Conference of Baltic HLT 2020. Amsterdam, IOS Press, 2020, s. • p. 207-214. ISBN 978-1-64368-117-7.
 • Škrabal M., Kováříková D.: Chytře na slovníky : Zpráva z 6. mezinárodní konference eLex. Časopis pro moderní filologii, 2020, č. • no. 102, s. • p. 133-136. ISSN 0008-7386.
 • Škrabal M., Veckalne A.: Bērtin bēru valodiņu : par kādu latviešu valodas verbālu konstrukciju korpuslingvistikas skatījumā. Valoda: nozīme un forma [online], 2019, č. • no. neuveden, s. • p. 217-231. ISSN 2256-0602.
 • Šemelík M., Škrabal M.: Poznámky k poznámkám : Usage notes v českém lexikografickém prostředí. Naše řeč, 2019, č. • no. 102, s. • p. 25-35. ISSN 0027-8203.
 • Šemelík M., Škrabal M.: Lexikografie v globálních kontextech : Euralex 2018. Časopis pro moderní filologii, 2019, č. • no. 101, s. • p. 115-117. ISSN 0008-7386.
 • Škrabal M.: Význam ve slovníku podruhé: Překladový ekvivalent. In Lišková M., Šemelík M.: Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. • p. 102-109. ISBN 978-80-7422-718-9.
 • Škrabal M.: Význam ve slovníku poprvé: Slovníkový výklad. In Lišková M., Šemelík M.: Jak se píší slovníky aneb Lexikografie pro každého. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2019, s. • p. 91-101. ISBN 978-80-7422-718-9.
 • Šemelík M., Škrabal M.: Lexikografie v globálních kontextech. EURALEX 2018. Zpráva z 18. mezinárodní konference EURALEX - European association for lexicography. Časopis pro moderní filologii, 2019, č. • no. 101, s. • p. 115-117. ISSN 0008-7386.
 • Kováříková D., Škrabal M., Cvrček V., Lukešová L., Milička J.: Lexicographer's Lacunas or How to Deal with Missing Representative Dictionary Forms on the Example of Czech. International Journal of Lexicography, 2019, č. • no. 2020, s. • p. 90-103. ISSN 0950-3846.
 • Škrabal M., Benko V.: Czech & Slovak Corpus Resources Go (not only) Latvian. In Muischnek K., Müürisep K.: Human Language Technologies – The Baltic Perspective. Amsterdam, IOS Press, 2018, s. • p. 158-165. ISBN 978-1-61499-911-9.
 • Škrabal M.: Ra ko hutu d dekotu ely trebomu emusohe : dažas valodnieka pārdomas par valodas varu un varas valodu. In Pazuhina N., Štoll P., šuvajevs I.: Bezvarīgo vara: Masariks, Patočka, Havels. Riga, LU Filozofijas un socioloģijas institūts, 2018, s. • p. 217-222. ISBN 978-9934-506-57-4.
 • Škrabal M.: Frequency Dictionary Czech / Frekvenční slovník češtiny. Jazykovědné aktuality, 2018, č. • no. 55, s. • p. 38-41. ISSN 1212-5326.
 • Škrabal M.: Kapitoly z koncepce Akademického slovníku současné češtiny. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2018, č. • no. 9, s. • p. 111-122. ISSN 1804-3240.
 • Škrabal M.: Poetika statistického testování hypotéz. Svět literatury, 2018, č. • no. 28, s. • p. 175-178. ISSN 0862-8440.
 • Škrabal M., Vavřín M.: The Translation Equivalents Database (Treq) as a Lexicographer's Aid. In Vavřín M.: Electronic lexicography in the 21st century. Proceedings of eLex 2017 conference. Brno, Lexical Computing CZ s.r.o., 2017, s. • p. 124-137. ISBN 0-000-00000-0.
 • Škrabal M.: Příčestí přítomné trpné ve staré češtině a dnešní lotyštině : Srovnávací studie. In Stluka M., Škrabal M.: Liſka a czban. Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. • p. 99-107. ISBN 978-80-7422-563-5.
 • Škrabal M.: Lotyši, Lotyšané, Lotyšci a Lotychové očima letonistovýma. Naše řeč, 2017, č. • no. 100, s. • p. 275-279. ISSN 0027-8203.
 • Škrabal M., Vavřín M.: Databáze překladových ekvivalentů Treq. Časopis pro moderní filologii, 2017, č. • no. 99, s. • p. 245-260. ISSN 0008-7386.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Škrabal M.: Straddling the boundaries of traditional and corpus-based lexicography: A Latvian-Czech dictionary. In Margalitadze T., Meladze G.: Proceedings of the XVII EURALEX International Congress. Lexicography and Linguistic Diversity. Tbilisi, Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, 2016, s. • p. 910-914. ISBN 978-9941-13-542-2.
 • Škrabal M.: Jan Čep z kvantitativní perspektivy. Česká literatura, 2016, č. • no. 2016, s. • p. 605-609. ISSN 0009-0468.
Úvod > Ústav > Lidé > Michal Škrabal