Václav Cvrček

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Pondělí 10,00-11,00 (Panská 7)
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 1

 

Rozvrh

Historie vyučovaných předmětů

Publikace

Publikace

 • Cvrček V., Fidler M.: Introduction. In Fidler M., Cvrček V.: Taming the corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham, Springer, 2018, s. • p. 1-8. ISBN 978-3-319-98016-4.
 • Fidler M., Cvrček V.: Taming the corpus. From Inflection and Lexis to Interpretation. Cham, Springer, 2018, s. • p. 195-225. ISBN 978-3-319-98016-4.
 • Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79, s. • p. 293-321. ISSN 0037-7031.
 • Cvrček V.: Paradigmatické korpusové dotazy a moderní diachronie. In Stluka M., Škrabal M.: Liſka a czban – Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. • p. 117-129. ISBN 978-80-7422-563-5.
 • Fidler M., Cvrček V.: Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse. Corpus Linguistics and Linguistic Theory [online], 2017, č. • no. Neuveden. ISSN 1613-7035.
 • Cvrček V., Fidler M.: Probing Aspectual Context with Keyword Analysis. In Makarova A., Dickey S., Divjak D.: Each Venture A New Beginning: Studies In Honor Of Laura A. Janda. Bloomington, Indiana, Slavica Publishers, 2017, s. • p. 279-298. ISBN 978-0-89357-478-9.
 • Altman G., Andres J., van der Auwera J., Bachmannová J., Balhar J., Bičan A., Bičanová L., Bílková J., Biskup P., Bláha O., Blaszczyk I., Bojar O., Bořil T., Bořkovcová M., Cvrček V. , et al.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Czechia, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. • p. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Cvrček V., Čermáková A., Křen M.: Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. Slovo a slovesnost, 2016, č. • no. 77, s. • p. 83-101. ISSN 0037-7031.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Cvrček V., Chlumská L.: Simplification in translated Czech: a new approach to type-token ratio. Russian Linguistics, 2015, č. • no. 39, s. • p. 309-325. ISSN 0304-3487.
 • Cvrček V., Fidler M.: A Data-Driven Analysis of Reader Viewpoints: Reconstructing the Historical Reader Using Keyword Analysis. Journal of Slavic Linguistics, 2015, č. • no. 23, s. • p. 197-239. ISSN 1068-2090.
 • Cvrček V., Václavík J.: Jednoznačnost a kontext. Kvantitativní studie. Korpus - gramatika - axiologie, 2015, č. • no. 11, s. • p. 28-41. ISSN 1804-137X.
 • Cvrček V., Křen M., Kocek J.: Český národní korpus - jazyková infrastruktura pro společenské a humanitní vědy. In Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015, s. • p. 38-41. ISBN 978-80-904571-9-5.
 • Cvrček V.: Korpusy kontra preskripce. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. • p. 276-282. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Cvrček V.: Kvantitativní určení lexikálního jádra jazyka. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 9-26. ISSN 0008-7386.
Závěrečné práce

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Václav Cvrček