Václav Cvrček

doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • Čtvrtek 9,00-10,00 (hl. b., m. č. 3)
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 1

 

Rozvrh

Publikace

Publikace

 • Cvrček V., Fidler M.: Probing Aspectual Context with Keyword Analysis. In Makarova A., Dickey S., Divjak D.: Each Venture A New Beginning: Studies In Honor Of Laura A. Janda. Bloomington, Indiana, Slavica Publishers, 2017, s. • p. 279-298. ISBN 978-0-89357-478-9.
 • Fidler M., Cvrček V.: Keymorph analysis, or how morphosyntax informs discourse. Corpus Linguistics and Linguistic Theory [online], 2017, č. • no. Neuveden. ISSN 1613-7035.
 • Cvrček V.: Paradigmatické korpusové dotazy a moderní diachronie. In Stluka M., Škrabal M.: Liſka a czban – Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017, s. • p. 117-129. ISBN 978-80-7422-563-5.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Cvrček V., Čermáková A., Křen M.: Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. Slovo a slovesnost, 2016, č. • no. 77, s. • p. 83-101. ISSN 0037-7031.
 • Altman G., Andres J., van der Auwera J., Bachmannová J., Balhar J., Bičan A., Bičanová L., Bílková J., Biskup P., Bláha O., Blaszczyk I., Bojar O., Bořil T., Bořkovcová M., Cvrček V. , et al.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Czechia, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. • p. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Cvrček V., Václavík J.: Jednoznačnost a kontext. Kvantitativní studie. Korpus - gramatika - axiologie, 2015, č. • no. 11, s. • p. 28-41. ISSN 1804-137X.
 • Cvrček V., Křen M., Kocek J.: Český národní korpus - jazyková infrastruktura pro společenské a humanitní vědy. In Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015, s. • p. 38-41. ISBN 978-80-904571-9-5.
 • Cvrček V., Fidler M.: A Data-Driven Analysis of Reader Viewpoints: Reconstructing the Historical Reader Using Keyword Analysis. Journal of Slavic Linguistics, 2015, č. • no. 23, s. • p. 197-239. ISSN 1068-2090.
 • Cvrček V., Chlumská L.: Simplification in translated Czech: a new approach to type-token ratio. Russian Linguistics, 2015, č. • no. 39, s. • p. 309-325. ISSN 0304-3487.
 • Cvrček V.: Kvantitativní určení lexikálního jádra jazyka. Časopis pro moderní filologii, 2014, č. • no. 96, s. • p. 9-26. ISSN 0008-7386.
 • Cvrček V.: Korpusy kontra preskripce. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. • p. 276-282. ISBN 978-80-7422-361-7.
Závěrečné práce

 

 

Úvod > Ústav > Lidé > Václav Cvrček