Zuzana Laubeová

Mgr. et Mgr. Zuzana Laubeová, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • po dohodě
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 4

Rozvrh
Historie vyučovaných předmětů

  Publikace

  • Laubeová Z., Kopřivová M., Křen M., Poukarová P.: Přínos jazykových korpusů pro studium charakteristik neformální mluvené komunikace. In Hladík R.: Digitální obrat v českých humanitních a sociálních vědách. Praha, Karolinum, 2022, s. • p. 67-85. ISBN 978-80-246-5193-4.
  • Kopřivová M., Laubeová Z., Hoffmannová J.: Kumulované diskurzní markery (no ale, no jako, no ne, no tak) a jejich funkce v rozhovoru. Korpus - gramatika - axiologie, 2022, č. • no. 2022, s. • p. 18-38. ISSN 1804-137X.
  • Kopřivová M., Laubeová Z., Lukeš D.: Designing a corpus of Czech monologues: ORATOR v2. Jazykovedný Časopis, 2021, č. • no. 72, s. • p. 520-530. ISSN 0021-5597.
  • Laubeová Z., Škrabal M.: The new value of the structural attribute section in the SYN v8 corpus and its possible application in linguistic research. Jazykovedný Časopis, 2021, č. • no. 72, s. • p. 545-555. ISSN 0021-5597.
  • Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A., Benko V.: Comparing web-crawled and traditional corpora. Language Resources and Evaluation, 2020, č. • no. 54, s. • p. 713-745. ISSN 1574-020X.
  • Laubeová Z.: Dva projevy spontánnosti: opakování stejných slov a překlepy, přeřeknutí, slovní fragmenty. Jazykovědné aktuality, 2020, č. • no. LVII, s. • p. 93-102. ISSN 1212-5326.
  • Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Registry v češtině. Praha, NLN, 2020. 234 s. • p. ISBN 978-80-7422-754-7.
  • Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Author and register as sources of variation : A corpus-based study using elicited texts. International Journal of Corpus Linguistics, 2020, č. • no. 25, s. • p. 461-488. ISSN 1384-6655.
  • Lukeš D., Kopřivová M., Laubeová Z., Poukarová P.: Creating a sociologically balanced spoken corpus. In Proceedings of the international conference «Corpus Linguistics – 2019». Petrohrad, Saint Petersburg University Press, 2019, s. • p. 40-47. ISBN 0-000-00000-0.
  • Laubeová Z., Poukarová P.: In which clause do subordinate conjunctions prosodically belong? Jazykovedny Casopis, 2019, č. • no. 70, s. • p. 216-224. ISSN 0021-5597.
  • Kopřivová M., Laubeová Z., Poukarová P., Lukeš D.: Relevant criteria for selection of spoken data: Theory meets practice. Jazykovedný Časopis, 2019, č. • no. 70, s. • p. 324-335. ISSN 0021-5597.
  • Komrsková Z., Poukarová P., Havlík M.: Překryvy replik. In Hoffmannová J., Homoláč J., Mrázková K.: Syntax mluvené češtiny. Praha, Academia, 2019, s. • p. 102-116. ISBN 978-80-200-2961-4.
  • Hoffmannová J., Komrsková Z., Poukarová P., Zaepernicková E.: Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech. In Hoffmannová J., Homoláč J., Mrázková K.: Syntax mluvené češtiny. Praha, Academia, 2019, s. • p. 142-186. ISBN 978-80-200-2961-4.
  • Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: From extra- to intratextual characteristics: Charting the space of variation in Czech through MDA. Corpus Linguistics and Linguistic Theory [online], 2019, č. • no. neuveden, s. • p. 1-32. ISSN 1613-7035.
  • Komrsková Z.: Užívání emotikonů v soukromé e-mailové komunikaci. Jazykovědné aktuality, 2019, č. • no. LVI, s. • p. 26-32. ISSN 1212-5326.
  • Čermáková A., Jílková L., Komrsková Z., Kopřivová M., Poukarová P.: Diskurzní markery. In Hoffmannová J., Homoláč J., Mrázková k.: Syntax mluvené češtiny. Praha, Academia, 2019, s. • p. 244-351. ISBN 978-80-200-2961-4.
  • Zasina A., Laubeová Z.: Koditex - korpus diverzifikovaných textů. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2019, č. • no. 10, s. • p. 127-132. ISSN 1804-3240.
  • Komrsková Z.: Chápeš a rozumíš v mluveném spontánním dialogu. Nová Čeština doma & ve světě, 2018, č. • no. 11, s. • p. 53-61. ISSN 1805-367X.
  • Komrsková Z., Poukarová P.: Kdo, kdy a proč skáče komu do řeči aneb překryvy ve spontánní mluvené češtině. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. 17, s. • p. 41-56. ISSN 1804-137X.
  • Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79, s. • p. 293-321. ISSN 0037-7031.
  • Lukeš D., Kopřivová M., Komrsková Z., Poukarová P.: Pronunciation Variants and ASR of Colloquial Speech: A Case Study on Czech. In Calzolari N., Choukri K., Cieri C., Declerck T., et al.: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Miyazaki, European Language Resources Association (ELRA), 2018, s. • p. 2704-2709. ISBN 979-10-95546-00-9.
  • Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D.: Rozsah registrové variability textů. In Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, 2018, s. • p. 153-172. ISBN 978-80-7394-714-9.
  • Komrsková Z., Poukarová P.: Jak najít společnou řeč aneb Překryvy replik ve dvou televizních pořadech. Časopis pro moderní filologii [online], 2018, č. • no. 100, s. • p. 24-41. ISSN 2336-6591.
  • Poukarová P., Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D.: Avenues for Research on Informal Spoken Czech Based on Available Corpora. In Pezik P., Walinski J.: Language, Corpora and Cognition. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2017, s. • p. 145-162. ISBN 978-3-631-70709-8.
  • Komrsková Z.: What does že jo (and že ne) mean in spoken dialogue. Jazykovedný časopis [online], 2017, č. • no. 68, s. • p. 229-237. ISSN 1338-4287.
  • Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D., Poukarová P., Goláňová H.: New spoken corpora of Czech: ORTOFON and DIALEKT. Jazykovedný časopis (Philological Journal) [online], 2017, č. • no. 68, s. • p. 219-228. ISSN 1338-4287.
  • Čermáková A., Komrsková Z., Kopřivová M., Poukarová P.: Between Syntax and Pragmatics: The Causal Conjunction Protože in Spoken and Written Czech. Corpus Pragmatics, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 1-22. ISSN 2509-9507.
  • Hoffmannová J., Komrsková Z., Poukarová P.: Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech jako předmět korpusového výzkumu. Korpus - gramatika - axiologie, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 3-26. ISSN 1804-137X.
  • Hoffmannová J., Komrsková Z., Poukarová P.: "Reprodukce" řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev. polopřímá téměř sto let po Hallerovi). Naše řeč, 2017, č. • no. 100, s. • p. 168-177. ISSN 0027-8203.
  • Kopřivová M., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P.: Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. Korpus - gramatika - axiologie, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 47-67. ISSN 1804-137X.
  • Vyskočilová K., Dvořáková K., Komrsková Z.: Školství v českých vesnicích v rumunském Banátu. In Stluka M., Škrabal M.: Lifka a czban. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017 ISBN 978-80-7422-563-5.
  • Komrsková Z.: Komunikace prostřednictvím emotikonů. In Vícejazyčnost. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2016, s. • p. 17-29. ISBN 978-80-7308-692-3.
  • Poukarová P., Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D.: Slovo to v mluvených korpusech ČNK, jeho prefixace a reduplikace. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 1/2015, s. • p. 21-30. ISSN 0008-7386.
  • Lukeš D., Klimešová P., Komrsková Z., Kopřivová M.: Experimental tagging of the ORAL series corpora : Insights on using a stochastic tagger. In Text, Speech, and Dialogue. Switzerland, Springer International Publishing, 2015, s. • p. 388-396. ISBN 978-3-319-24032-9.
  • Komrsková Z.: The Use of Emoticons in Polite Phrases of Greetings and Thanks. International Journal of Social, Behavioral, Educational, Economic and Management Engineering, 2015, č. • no. 9, s. • p. 1285-1288. ISSN 1307-6892.
  • Komrsková Z.: The use of acronyms in different communication modes (a corpus-based study). In Gajdošová K., Žáková A.: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Bratislava, RAM-Verlag, 2015, s. • p. 63-71.
  • Kopřivová M., Goláňová H., Klimešová P., Komrsková Z., Lukeš D.: Multi-tier Transcription of Informal Spoken Czech:The ORTOFON Corpus Approach. In Complex Visibles Out There. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 529-544. ISBN 978-80-244-4384-3.
  • Komrsková Z.: Emotikony a lingvistika. In Lingvistika Praha. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2014 ISBN 1805-9988.
  Úvod > Ústav > Lidé > Zuzana Laubeová