Martin Stluka

Mgr. Martin Stluka, Ph.D.

Consulting hours
  • Po dohodě
Address

Institute of the Czech National Corpus
Místnost č. 7

Rozvrh
Publikace

  • Stluka M., Kučera K., Najbrtová K., Pivoňková K., Řehořková A.: Korpus českého jazyka 2. poloviny 19. století. Časopis pro moderní filologii, 2019, č. • no. 101, s. • p. 92-98. ISSN 0008-7386.
  • Stluka M.: Pokus o vymezení funkcí příklonné částice -ť (-ťe/-tě/-ti) v průběhu 14.-18. století. Listy filologické / Folia Philologica, 2017, č. • no. 140, s. • p. 143-172. ISSN 0024-4457.
  • Kučera K., Stluka M.: PROBLEMS IN INFORMATION RETRIEVAL FROM 19 TH - CENTURY CZECH TEXTS: PRESENT AND PLANNED LINGUISTIC SOLUTIONS. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION; Proceedings Book, Volume 3/4. Barcelona, Sakarya University, 2015, s. • p. 216-219. ISBN 0-000-00000-0.
  • Zitová A., Stluka M., Křen M., Kučera K.: Kolokace v beletrii 19. století. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2014, s. • p. 174-185. ISBN 978-80-7422-361-7.
  • Kučera K., Stluka M.: Challenges in Accessing Information in Digitized 19th-Century Czech Texts. In iPRES2012 - Proceedings of the 9th International Conference on Preservation of Digital Objects. Toronto, University of Toronto; Faculty of Information, 2012, s. • p. 217-220. ISBN 978-0-9917997-0-1.
  • Stluka M.: Kolokace lexémů mladý, nový, starý a vetchý (synonymie, antonymie, frazeologie) v česky psaných textech 14.--15. století. In Nejedlý P.: Cesty slov. Praha, Ústav pro jazyk český Akademie věd České republiky, v. v. i., 2012, s. • p. 195-202. ISBN 978-80-86496-62-7.
  • Stluka M.: Diachronní složka ČNK: využití DČNK ve výzkumu vývoje konkrétních jazykových jevů. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 2 Výzkum a výstavba korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 196-219. ISBN 978-80-7422-115-6.
  • Stluka M.: Zpracování jednotlivých pravopisných systémů v rámci diachronní složky Českého národního korpusu. In Čornejová M.: Dějiny českého pravopisu (do r. 1902). Brno, Host - vydavatelství, s. r. o., 2010, s. • p. 435-448. ISBN 978-80-7294-508-5.
  • Kučera K., Stluka M.: Diachronic Corpora: Seeing Histories of Words from Another Angle. In Considine J.: Webs of Words. New Studies in Historical Lexicology. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. • p. 1-6. ISBN 14-4381-952-2.
Úvod > Ústav > Lidé > Martin Stluka