Hana Skoumalová

RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D.

Funkce
 • OBD (Agenda) - Ústav teoretické a komputační lingvistiky
 • tajemnice (administrativní tajemník) - Ústav teoretické a komputační lingvistiky
 • Rozvrhy (Agenda) - Ústav teoretické a komputační lingvistiky
 • SIS (Agenda) - Ústav teoretické a komputační lingvistiky
 • WhoIs (Agenda) - Ústav teoretické a komputační lingvistiky
 • Lokální web (Agenda) - Ústav teoretické a komputační lingvistiky
Konzultační hodiny
Adresa

Ústav teoretické a komputační lingvistiky
[C] Celetná 13
Místnost č. 114

Publikace

 • Jelínek T., Petkevič V., Skoumalová H.: Hodnoty slovesných morfologických kategorií v korpusu SYN2020 - atribut verbtag. Časopis pro moderní filologii, 2022, č. • no. 104, s. • p. 89-109. ISSN 0008-7386.
 • Jelínek T., Křivan J., Petkevič V., Skoumalová H., Šindlerová J.: A New Corpus of Czech With an Innovated Annotation. In Ekštein K., Pártl F., Konopík M.: Text, Speech, and Dialogue. Cham, Springer, 2021, s. • p. 48-59. ISBN 978-3-030-83526-2.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Databáze víceslovných jednotek v češtině. In Janovec L.: Svět v obrazech a ve frazeologii II. World in Pictures and in Phraseology II. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021, s. • p. 511-528. ISBN 978-80-7603-201-9.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Kopřiva P., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Typologie víceslovných jednotek v češtině a frekvenční zastoupení jejich hlavních vlastností v žánrově vyváženém korpusu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 37-62. ISSN 1804-3240.
 • Rosen A., Skoumalová H., Znamenáček J.: Víceslovné lexémy v syntaktickém kontextu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 63-84. ISSN 1804-3240.
 • Jelínek T., Skoumalová H., Rosen A.: Vladimír "Niki" Petkevič. Časopis pro moderní filologii, 2020, č. • no. 102, s. • p. 289-294. ISSN 0008-7386.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lexical Database of Multiword Expressions in Czech. In Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2019“. St. Petersburg, St Petersburg State University, Institute for Linguistic Studies (RAS), Herzen Staate Pedagogical..., 2019, s. • p. 9-16. ISBN 0-000-00000-0.
 • Rosen A., Skoumalová H.: No way to have your say out of the frame: specifying valency of multi-word expressions. Prace filologiczne, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 301-320. ISSN 0138-0567.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Víceslovné lexikální jednotky v češtině: typologie a slovník. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-22. ISSN 1804-137X.
 • Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Skoumalová H.: Variabilita českých frazémů v úzu. Casopis pro Moderni Filologii, 2018, č. • no. 100, s. • p. 151-175. ISSN 0862-8459.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Eye of a needle in a haystack. In Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Berlin, Springer, 2017, s. • p. 160-175. ISBN 978-3-319-69804-5.
 • Hnátková M., Petkevič V., Skoumalová H.: Multiword Expressions in Czech: Between Lexicon and Grammar. In Zacharov V.: Proceedings of the International Conference Corpus Linguistics-2017. Petrohrad, Rusko, St. Petersburg State University, 2017, s. • p. 36-42. ISBN 0-000-00000-0.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Skoumalová H.: Slovníková pravidla pro využití slovníku VALLEX při tvorbě syntakticky anotovaného korpusu. In Skwarska K., Kaczmarska E.: Výzkum slovesné valence ve slovanských zemích. Praha, Slovanský ústav AV ČR, v. v. i., 2016, s. • p. 131-147. ISBN 978-80-86420-60-8.
 • Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vítovec P.: Analytic Morphology - Merging the Paradigmatic and Syntagmatic Perspective in a Treebank. In Piskorski J., Pivovarova L., Šnajder J., Tanev H., et al.: The 5th Workshop onBalto-Slavic Natural Language Processing; Proceedings of the Workshop. Shoumen, Bulgaria, neuveden, 2015, s. • p. 9-16. ISBN 978-954-452-033-5.
 • Petkevič V., Skoumalová H.: The Utilisation of Valency Dictionaries in Creating a Large Czech Treebank. Prace filologiczne, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 293-309. ISSN 0138-0567.
 • Jelínek T., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vítovec P.: Taking care of orphans: ellipsis in dependency and constituency-based treebanks. In Dickinson M., Hinrichs E., Patejuk A., Przepiórkowski A.: Proceedings of the Fourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT14). Warszawa, Polish Academy of Sciences, 2015, s. • p. 119-133. ISBN 978-83-63159-18-4.
 • Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H.: The Grammarian Is Opening a Treebank Account. Prace filologiczne, 2015, č. • no. neuveden, s. • p. 271-291. ISSN 0138-0567.
 • Skoumalová H.: Důvěřuj textu, ale prověřuj. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2014, s. • p. 321-328. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Skoumalová H., Rosen A., Jelínek T., Petkevič V., Vítovec P., Znamenáček J.: A grammar-licensed treebank of Czech. In Henrich V., Hinrichs E., de Kok D., Osenova P., et al.: Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT13). Tübingen, Department of Linguistics (SfS), University of Tübingen, 2014, s. • p. 218-229. ISBN 978-3-9809183-9-8.
 • Hnátková M., Křen M., Procházka P., Skoumalová H.: The SYN-series corpora of written Czech. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavík, Island, European Language Resources Association (ELRA), 2014, s. • p. 160-164. ISBN 978-2-9517408-8-4.
 • Jelínek T., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H.: Czech Treebanking Unlimited. In Hajič J., De Smedt K., Tadić M.: Proceedings of the META-RESEARCH Workshop on Advanced Treebanking 2012. European Language Resources Evaluation (ELRA). Istanbul, ELRA, 2012, s. • p. 37-44. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 • Skoumalová H., Rosen A., Jäger P., Petkevič V.: Towards a treebank for all tastes. In Mojmír D., Ziková M.: Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, s. • p. 49-65. ISBN 978-3-631-63609-1.
 • Skoumalová H.: Porovnání úspěšnosti tagování korpusu. In Petkevič V., Rosen A.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 3 Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 199-207. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Skoumalová H., Jäger P., Rosen A., Petkevič V., Hnátková M.: Syntakticky anotovaný korpus českých textů. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011, sv. 3: Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 143-153. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Skoumalová H., Hnátková M., Petkevič V.: Linguistic Annotation of Corpora in the Czech National Corpus. In Zacharov V.: Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2011“ (Proceedings of the International Conference „Corpus Linguistics – 2011“). Sankt-Petěrburg, St.-Petersburg State University, Institute of Linguistic Studies, Russian State Herzen Pedagogica..., 2011, s. • p. 15-20. ISBN 978-5-8465-0005-1.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Skoumalová H.: Extrakce česko-litevského slovníku z korpusu. In Čermák F., Kocek J.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 241-247. ISBN 978-80-7422-058-6.
Úvod > Ústav > Lidé > Hana Skoumalová