Tomáš Jelínek

Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.

Consulting hours
 • po dohodě
Address

Institute of Theoretical and Computational Linguistics
Místnost č. 21

Publikace

 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Eye of a needle in a haystack. In Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Berlin, Springer, 2017, s. • p. 160-175. ISBN 978-3-319-69804-5.
 • Jelínek T.: Errors in Inflection in Czech as a Second Language and Their Automatic Classification. In Ekštein K., Matoušek V.: Text, Speech, and Dialogue. Berlin, Springer International Publishing, 2017, s. • p. 263-271. ISBN 978-3-319-64205-5.
 • Jelínek T.: FicTree: a Manually Annotated Treebank of Czech Fiction. In Hlaváčová J.: ITAT 2017: Information Technologies – Applications and Theory. Praha, Aachen & Charleston: Technical University & CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017, s. • p. 181-185. ISBN 978-1-974274-74-1.
 • Jelínek T.: Combining Dependency Parsers Using Error Rates. In Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K.: Text, Speech, and Dialogue. Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2016, s. • p. 82-92. ISBN 978-3-319-45509-9.
 • Jelínek T.: Partial Accuracy Rates and Agreements of Parsers: Two Experiments With Ensemble Parsing of Czech. In Brejová B.: Proceedings of the 16th ITAT: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2016). Bratislava, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016, s. • p. 42-47. ISBN 978-1-5370-1674-0.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Jelínek T., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vítovec P.: Taking care of orphans: ellipsis in dependency and constituency-based treebanks. In Dickinson M., Hinrichs E., Patejuk A., Przepiórkowski A.: Proceedings of the Fourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT14). Warszawa, Polish Academy of Sciences, 2015, s. • p. 119-133. ISBN 978-83-63159-18-4.
 • Jelínek T.: Skladební funkce a pád v korpusu: Frekvenční analýza. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 75 s. • p. ISBN 978-80-7422-366-2.
 • Jelínek T.: Improvements to Dependency Parsing Using Automatic Simplification of Data. In Calzolari N.: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavík, Island, European Language Resources Association (ELRA), 2014, s. • p. 73-77. ISBN 978-2-9517408-8-4.
 • Skoumalová H., Rosen A., Jelínek T., Petkevič V., Vítovec P., Znamenáček J.: A grammar-licensed treebank of Czech. In Henrich V., Hinrichs E., de Kok D., Osenova P., et al.: Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT13). Tübingen, Department of Linguistics (SfS), University of Tübingen, 2014, s. • p. 218-229. ISBN 978-3-9809183-9-8.
 • Jelínek T.: Improving Dependency Parsing by Filtering Linguistic Noise. In Habernal I., Matoušek V.: Text, Speech, and Dialogue. Berlin, Springer, 2013, s. • p. 288-294. ISBN 978-3-642-40584-6.
 • Petkevič V., Jelínek T.: Verbonominální přísudek v české větě. In Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 150-181. ISBN 978-80-244-3591-6.
 • Jelínek T.: A System for Syntactic Annotation of Large Czech Corpora. In Zakharov V.: Trudy meždunarodnoj konferencii Korpusnaja lingvistika - 2013. St. Petersburg, St. Petersburg State University, 2013, s. • p. 44-51. ISBN 978-5-8465-1335-8.
 • Jelínek T.: Srovnání žánrů v korpusu na základě syntaktických funkcí substantiv. Korpus - gramatika - axiologie, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-11. ISSN 1804-137X.
 • Jelínek T.: Automatic Rule-Based Correction of Stochastic Syntactic Annotation of Czech. In Ziková M., Dočekal M.: Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, s. • p. 65-81. ISBN 978-3-631-63609-1.
 • Jelínek T., Štindlová B., Rosen A., Hana J.: Combining Manual and Automatic Annotation of a Learner Corpus. Lecture Notes in Computer Science, 2012, č. • no. 7499, s. • p. 127-134. ISSN 0302-9743.
 • Petkevič V., Rosen A., Štindlová B., Jelínek T., Hnátková M., Jäger P.: Anotace chybových textů v českém žákovském korpusu. In Šebesta K., Škodová S.: Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2012, s. • p. 61-88. ISBN 978-80-7372-848-9.
 • Jelínek T., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H.: Czech Treebanking Unlimited. In Hajič J., De Smedt K., Tadić M.: Proceedings of the META-RESEARCH Workshop on Advanced Treebanking 2012. European Language Resources Evaluation (ELRA). Istanbul, ELRA, 2012, s. • p. 37-44. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 • Jelínek T., Petkevič V.: Systém jazykového značkování současné psané češtiny. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011, sv. 3: Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 154-170. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Jelínek T.: Systém pro syntaktické značkování velkých korpusů. In Petkevič V., Rosen A.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 3 Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 123-142. ISBN 978-80-7422-116-3.
Úvod > Ústav > Lidé > Tomáš Jelínek