Tomáš Jelínek

Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D.

Funkce
 • ředitel (vedoucí) - Ústav teoretické a komputační lingvistiky
Konzultační hodiny
 • po dohodě
Adresa

Ústav teoretické a komputační lingvistiky
[C] Celetná 13
Místnost č. 114

Publikace

 • Jelínek T., Petkevič V., Skoumalová H.: Hodnoty slovesných morfologických kategorií v korpusu SYN2020 - atribut verbtag. Časopis pro moderní filologii, 2022, č. • no. 104, s. • p. 89-109. ISSN 0008-7386.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Databáze víceslovných jednotek v češtině. In Janovec L.: Svět v obrazech a ve frazeologii II. World in Pictures and in Phraseology II. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021, s. • p. 511-528. ISBN 978-80-7603-201-9.
 • Jelínek T., Křivan J., Petkevič V., Skoumalová H., Šindlerová J.: A New Corpus of Czech With an Innovated Annotation. In Ekštein K., Pártl F., Konopík M.: Text, Speech, and Dialogue. Cham, Springer, 2021, s. • p. 48-59. ISBN 978-3-030-83526-2.
 • Jelínek T.: Multi-word Lexical Units with Repetition of Lexemes in Czech and Identification of Their Variants. In Szerszunowicz J., Martyna A.: Reproducible Multiword Expressions from a Theoretical and Empirical Perspective. Bialystok, University of Bialystok Publishing House, 2021, s. • p. 141-153. ISBN 978-83-7431-689-7.
 • Rosen A., Hana J., Vidová Hladká B., Jelínek T., Škodová S., Štindlová B.: Compiling and annotating a learner corpus for a morphologically rich language - CzeSL, a corpus of non-native Czech. Praha, Karolinum, 2020. 281 s. • p. ISBN 978-80-246-4759-3.
 • Jelínek T., Skoumalová H., Rosen A.: Vladimír "Niki" Petkevič. Časopis pro moderní filologii, 2020, č. • no. 102, s. • p. 289-294. ISSN 0008-7386.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Kopřiva P., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Typologie víceslovných jednotek v češtině a frekvenční zastoupení jejich hlavních vlastností v žánrově vyváženém korpusu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 37-62. ISSN 1804-3240.
 • Jelínek T.: Using a Database of Multiword Expressions in Dependency Parsing. In Ekštein K.: Text, Speech, and Dialogue. Cham, Switzerland, Springer Nature Switzerland, 2019, s. • p. 19-31. ISBN 978-3-030-27946-2.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lexical Database of Multiword Expressions in Czech. In Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2019“. St. Petersburg, St Petersburg State University, Institute for Linguistic Studies (RAS), Herzen Staate Pedagogical..., 2019, s. • p. 9-16. ISBN 0-000-00000-0.
 • Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Skoumalová H.: Variabilita českých frazémů v úzu. Casopis pro Moderni Filologii, 2018, č. • no. 100, s. • p. 151-175. ISSN 0862-8459.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Víceslovné lexikální jednotky v češtině: typologie a slovník. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-22. ISSN 1804-137X.
 • Jelínek T.: Současná východiska komputační lingvistiky a její aplikace. In Kučera D.: Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, 2018, s. • p. 16-18. ISBN 978-80-7394-714-9.
 • Jelínek T.: Lingvistická analýza textů. In Kučera D.: Výzkum CPACT: Komputační psycholingvistická analýza českého textu. České Budějovice, Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích, 2018, s. • p. 110-123. ISBN 978-80-7394-714-9.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Eye of a needle in a haystack. In Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Berlin, Springer, 2017, s. • p. 160-175. ISBN 978-3-319-69804-5.
 • Jelínek T.: Errors in Inflection in Czech as a Second Language and Their Automatic Classification. In Ekštein K., Matoušek V.: Text, Speech, and Dialogue. Berlin, Springer International Publishing, 2017, s. • p. 263-271. ISBN 978-3-319-64205-5.
 • Jelínek T.: FicTree: a Manually Annotated Treebank of Czech Fiction. In Hlaváčová J.: ITAT 2017: Information Technologies – Applications and Theory. Praha, Aachen & Charleston: Technical University & CreateSpace Independent Publishing Platform, 2017, s. • p. 181-185. ISBN 978-1-974274-74-1.
 • Jelínek T.: Partial Accuracy Rates and Agreements of Parsers: Two Experiments With Ensemble Parsing of Czech. In Brejová B.: Proceedings of the 16th ITAT: Slovenskočeský NLP workshop (SloNLP 2016). Bratislava, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2016, s. • p. 42-47. ISBN 978-1-5370-1674-0.
 • Altman G., Andres J., van der Auwera J., Bachmannová J., Balhar J., Bičan A., Bičanová L., Bílková J., Biskup P., Bláha O., Blaszczyk I., Bojar O., Bořil T., Bořkovcová M., Jelínek T. , et al.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Czechia, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. • p. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Jelínek T.: Combining Dependency Parsers Using Error Rates. In Sojka P., Horák A., Kopeček I., Pala K.: Text, Speech, and Dialogue. Heidelberg, Springer Berlin Heidelberg, 2016, s. • p. 82-92. ISBN 978-3-319-45509-9.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Jelínek T.: Skladební funkce a pád v korpusu: Frekvenční analýza. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2015. 75 s. • p. ISBN 978-80-7422-366-2.
 • Jelínek T., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vítovec P.: Taking care of orphans: ellipsis in dependency and constituency-based treebanks. In Dickinson M., Hinrichs E., Patejuk A., Przepiórkowski A.: Proceedings of the Fourteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT14). Warszawa, Polish Academy of Sciences, 2015, s. • p. 119-133. ISBN 978-83-63159-18-4.
 • Jelínek T.: Improvements to Dependency Parsing Using Automatic Simplification of Data. In Calzolari N.: Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavík, Island, European Language Resources Association (ELRA), 2014, s. • p. 73-77. ISBN 978-2-9517408-8-4.
 • Skoumalová H., Rosen A., Jelínek T., Petkevič V., Vítovec P., Znamenáček J.: A grammar-licensed treebank of Czech. In Henrich V., Hinrichs E., de Kok D., Osenova P., et al.: Proceedings of the Thirteenth International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT13). Tübingen, Department of Linguistics (SfS), University of Tübingen, 2014, s. • p. 218-229. ISBN 978-3-9809183-9-8.
 • Jelínek T.: A System for Syntactic Annotation of Large Czech Corpora. In Zakharov V.: Trudy meždunarodnoj konferencii Korpusnaja lingvistika - 2013. St. Petersburg, St. Petersburg State University, 2013, s. • p. 44-51. ISBN 978-5-8465-1335-8.
 • Jelínek T.: Srovnání žánrů v korpusu na základě syntaktických funkcí substantiv. Korpus - gramatika - axiologie, 2013, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-11. ISSN 1804-137X.
 • Petkevič V., Jelínek T.: Verbonominální přísudek v české větě. In Kapitoly ze syntaktologie češtiny. Studie k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. • p. 150-181. ISBN 978-80-244-3591-6.
 • Jelínek T.: Improving Dependency Parsing by Filtering Linguistic Noise. In Habernal I., Matoušek V.: Text, Speech, and Dialogue. Berlin, Springer, 2013, s. • p. 288-294. ISBN 978-3-642-40584-6.
 • Jelínek T., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H.: Czech Treebanking Unlimited. In Hajič J., De Smedt K., Tadić M.: Proceedings of the META-RESEARCH Workshop on Advanced Treebanking 2012. European Language Resources Evaluation (ELRA). Istanbul, ELRA, 2012, s. • p. 37-44. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 • Petkevič V., Rosen A., Štindlová B., Jelínek T., Hnátková M., Jäger P.: Anotace chybových textů v českém žákovském korpusu. In Šebesta K., Škodová S.: Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2012, s. • p. 61-88. ISBN 978-80-7372-848-9.
 • Jelínek T.: Automatic Rule-Based Correction of Stochastic Syntactic Annotation of Czech. In Ziková M., Dočekal M.: Slavic Languages in Formal Grammar. Proceedings of FDSL 8.5. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2012, s. • p. 65-81. ISBN 978-3-631-63609-1.
 • Jelínek T., Štindlová B., Rosen A., Hana J.: Combining Manual and Automatic Annotation of a Learner Corpus. Lecture Notes in Computer Science, 2012, č. • no. 7499, s. • p. 127-134. ISSN 0302-9743.
 • Jelínek T., Petkevič V.: Systém jazykového značkování současné psané češtiny. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011, sv. 3: Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 154-170. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Jelínek T.: Systém pro syntaktické značkování velkých korpusů. In Petkevič V., Rosen A.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 3 Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 123-142. ISBN 978-80-7422-116-3.
Úvod > Ústav > Lidé > Tomáš Jelínek