Milena Hnátková

RNDr. Milena Hnátková, CSc.

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav teoretické a komputační lingvistiky
[C] Celetná 13
Místnost č. 113

Publikace

 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Databáze víceslovných jednotek v češtině. In Janovec L.: Svět v obrazech a ve frazeologii II. World in Pictures and in Phraseology II. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021, s. • p. 511-528. ISBN 978-80-7603-201-9.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Kopřiva P., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Typologie víceslovných jednotek v češtině a frekvenční zastoupení jejich hlavních vlastností v žánrově vyváženém korpusu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 37-62. ISSN 1804-3240.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lexical Database of Multiword Expressions in Czech. In Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2019“. St. Petersburg, St Petersburg State University, Institute for Linguistic Studies (RAS), Herzen Staate Pedagogical..., 2019, s. • p. 9-16. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Víceslovné lexikální jednotky v češtině: typologie a slovník. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-22. ISSN 1804-137X.
 • Petkevič V., Hnátková M.: Morphological Disambiguation of Multiword Expressions and Its Impact on the Disambiguation of Their Environment in a Sentence. Jazykovedny Casopis, 2017, č. • no. 68, s. • p. 145-155. ISSN 0021-5597.
 • Hnátková M., Petkevič V., Skoumalová H.: Multiword Expressions in Czech: Between Lexicon and Grammar. In Zacharov V.: Proceedings of the International Conference Corpus Linguistics-2017. Petrohrad, Rusko, St. Petersburg State University, 2017, s. • p. 36-42. ISBN 0-000-00000-0.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Eye of a needle in a haystack. In Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Berlin, Springer, 2017, s. • p. 160-175. ISBN 978-3-319-69804-5.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Hnátková M.: The Automatic Identification of Type of Adverbials in Syntactically Annotated Texts. In Gajdošová K., Žáková A.: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography SLOVKO 2015. Lüdenscheid, RAM-Verlag, 2015, s. • p. 45-62. ISBN 978-3-942303-32-3.
 • Hnátková M., Křen M., Procházka P., Skoumalová H.: The SYN-series corpora of written Czech. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavík, Island, European Language Resources Association (ELRA), 2014, s. • p. 160-164. ISBN 978-2-9517408-8-4.
 • Hnátková M.: Rodinné podnikání ve světle korpusu a čekých zákonů. Acta Academica Karviniensia, 2014, č. • no. 24, s. • p. 49-56. ISSN 1212-415X.
 • Hnátková M.: Kvazifrazémy v mluveném korpusu (ORAL). In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků Sborník příspěvků k 75. narozeninám prof. Františka Čermáka. Praha, Nakladatelství Lidové noviny / Ústav českého národního korpusu, 2014, s. • p. 90-96. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Kopřivová M., Hnátková M.: From Dictionary to Corpus. In Phraseology in Dictionaries and Corpora. Maribor, Filozofska fakulteta Maribor, 2014, s. • p. 155-168. ISBN 978-961-6930-05-5.
 • Hnátková M.: Automatická slovnědruhová desambiguace slova to v ustálených větných výrazech. Korpus - gramatika - axiologie, 2013, č. • no. 2013, s. • p. 22-35. ISSN 1804-137X.
 • Hnátková M., Hnátek M.: Využití metod jazykovědy při výzkumu rodinného podnikání v České republice. In Hradecké ekonomické dny 2013. Hradec Králové, Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2013, s. • p. 213-224. ISBN 978-80-7435-249-2.
 • Kopřivová M., Hnátková M.: Identification of Idioms in Spoken Corpora. In Gajdošová K., Žáková A.: Proceedings of the Seventh International Conference Slovko 2013; Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Bratislava, Slovak Academy of Sciences, 2013, s. • p. 92-99. ISBN 978-4-9907348-0-0.
 • Petkevič V., Rosen A., Štindlová B., Jelínek T., Hnátková M., Jäger P.: Anotace chybových textů v českém žákovském korpusu. In Šebesta K., Škodová S.: Čeština – cílový jazyk a korpusy. Liberec, Technická univerzita v Liberci, 2012, s. • p. 61-88. ISBN 978-80-7372-848-9.
 • Hnátková M.: Výsledky automatického vyhledávání frazémů v autorských korpusech. In Petkevič V., Rosen A.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 3 Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 171-185. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Skoumalová H., Jäger P., Rosen A., Petkevič V., Hnátková M.: Syntakticky anotovaný korpus českých textů. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011, sv. 3: Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 143-153. ISBN 978-80-7422-116-3.
 • Skoumalová H., Hnátková M., Petkevič V.: Linguistic Annotation of Corpora in the Czech National Corpus. In Zacharov V.: Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2011“ (Proceedings of the International Conference „Corpus Linguistics – 2011“). Sankt-Petěrburg, St.-Petersburg State University, Institute of Linguistic Studies, Russian State Herzen Pedagogica..., 2011, s. • p. 15-20. ISBN 978-5-8465-0005-1.

 

Úvod > Ústav > Lidé > Milena Hnátková