Jana Šindlerová

Mgr. Jana Šindlerová, Ph.D.

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav teoretické a komputační lingvistiky
[C] Celetná 13
Místnost č. 113

Publikace

 • Křivan J., Šindlerová J.: Změny v morfologické anotaci korpusů řady SYN: nové možnosti zkoumání české gramatiky a lexikonu. Slovo a slovesnost, 2022, č. • no. 83, s. • p. 122-145. ISSN 0037-7031.
 • Šindlerová J., Štěpánková B.: Between adverbs and particles : a corpus study of selected intensifiers. Jazykovedný Časopis, 2021, č. • no. 72, s. • p. 444-453. ISSN 0021-5597.
 • Jelínek T., Křivan J., Petkevič V., Skoumalová H., Šindlerová J.: A New Corpus of Czech With an Innovated Annotation. In Ekštein K., Pártl F., Konopík M.: Text, Speech, and Dialogue. Cham, Springer, 2021, s. • p. 48-59. ISBN 978-3-030-83526-2.
 • Šindlerová J., Kuboň V., Tamchyna A., Veselovská K.: Alternace konstrukcí s aktorem a instrumentem v paralelním česko-anglickém závislostním korpusu. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79 (2018), s. • p. 27-46. ISSN 0037-7031.
 • Šindlerová J., Štěpánková B.: Lingvistické opodstatnění konstruktivistické didaktiky při výuce slovních druhů. Didaktické studie, 2017, č. • no. 9, s. • p. 102-113. ISSN 1804-1221.
 • Šindlerová J., Tamchyna A.: Emotions Translated: Enhancing a Subjectivity Lexicon Using a Parallel Valency Lexicon. In Language use and linguistic structure. Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2016. Olomouc, Czechia, Palacký University, 2017, s. • p. 317-330. ISBN 978-80-244-5173-2.
 • Šindlerová J.: Annotation of the Evaluative Language in a Dependency Treebank. Jazykovedny Casopis, 2017, č. • no. 68, s. • p. 336-354. ISSN 0021-5597.
 • Šindlerová J.: Hlásili to v rozhlase aneb vzájemné mapování lokace a aktoru v dvojjazyčném závislostním korpusu. Nová čeština doma a ve světě, 2017, č. • no. 2/2017, s. • p. 62-71. ISSN 1805-367X.
 • Hajič J., Fučíková E., Šindlerová J., Urešová Z.: Verb Argument Pairing in Czech-English Parallel Treebank. In GLOBALEX 2016: Lexicographic Resources for Human Language Technology. , GLOBALEX workshop 2016, 2016, s. • p. 16-23. ISBN 0-000-00000-0.
 • Urešová Z., Fučíková E., Šindlerová J.: CzEngVallex: a bilingual Czech-English valency lexicon. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2016, č. • no. 105, s. • p. 17-50. ISSN 0032-6585.
 • Urešová Z., Dušek O., Fučíková E., Hajič J., Šindlerová J.: Bilingual English-Czech Valency Lexicon Linked to a Parallel Corpus. In Proceedings of the The 9th Linguistic Annotation Workshop (LAW IX 2015). Stroudsburg, PA, USA, Association for Computational Linguistics, 2015, s. • p. 124-128. ISBN 978-1-941643-47-1.
 • Fučíková E., Hajič J., Šindlerová J., Urešová Z.: Czech-English Bilingual Valency Lexicon Online. In 14th International Workshop on Treebanks and Linguistic Theories (TLT 2015). Warszawa, Poland, IPIPAN, 2015, s. • p. 61-71. ISBN 978-83-63159-18-4.
 • Dušek O., Fučíková E., Hajič J., Popel M., Šindlerová J., Urešová Z.: Using Parallel Texts and Lexicons for Verbal Word Sense Disambiguation. In Hajičová E., Nivre J.: Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015). Uppsala, Sweden, Uppsala University, 2015, s. • p. 82-90. ISBN 978-91-637-8965-6.
 • Šindlerová J., Fučíková E., Urešová Z.: Zero Alignment of Verb Arguments in a Parallel Treebank. In Hajičová E., Nivre J.: Proceedings of the Third International Conference on Dependency Linguistics (Depling 2015). Uppsala, Sweden, Uppsala University, 2015, s. • p. 330-339. ISBN 978-91-637-8965-6.
 • Šindlerová J., Urešová Z., Fučíková E.: Resources in Conflict: A Bilingual Valency Lexicon vs. a Bilingual Treebank vs. a Linguistic Theory. In Calzolari N., Choukri K., Declerck T., Loftsson H., et al.: Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014). Reykjavík, Iceland, European Language Resources Association, 2014, s. • p. 2490-2494. ISBN 978-2-9517408-8-4.
 • Šindlerová J., Veselovská K., Hajič J.: Tracing Sentiments: Syntactic and Semantic Features in a Subjectivity Lexicon. In Abel A., Vettori C., Ralli N.: Proceedings of the XVI EURALEX International Congress: The User in Focus. Bolzano/Bozen, Italy, EURAC research, 2014, s. • p. 405-414. ISBN 978-88-88906-97-3.
 • Veselovská K., Hajič J., Šindlerová J.: Subjectivity Lexicon for Czech: Implementation and Improvements. Journal for Language Technology and Computational Linguistics, 2014, č. • no. 29, s. • p. 47-61. ISSN 2190-6858.
 • Šindlerová J., Urešová Z., Fučíková E.: Verb Valency and Argument Non-correspondence in a Bilingual Treebank. In Gajdošová K., Žáková A.: Proceedings of the Seventh International Conference Slovko 2013; Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Lüdenscheid, Germany, RAM-Verlag, 2013, s. • p. 100-108. ISBN 978-3-942303-18-7.
 • Urešová Z., Fučíková E., Hajič J., Šindlerová J.: An Analysis of Annotation of Verb-Noun Idiomatic Combinations in a Parallel Dependency Corpus. In The 9th Workshop on Multiword Expressions (MWE 2013). Atlanta, Georgia, USA, Association for Computational Linguistics, 2013, s. • p. 58-63. ISBN 978-1-937284-47-3.
 • Šindlerová J., Veselovská K.: Building a Corpus of Evaluative Sentences in Multiple Domains. In Corpus Linguistics 2013 - Abstract Book. Lancaster, UK, UCREL, 2013, s. • p. 273-275. ISBN 0-000-00000-0.
 • Veselovská K., Hajič J., Šindlerová J.: Creating annotated resources for polarity classification in Czech. In Empirical Methods in Natural Language Processing - Proceedings of the Conference on Natural Language Processing 2012. Wien, Austria, Eigenverlag ÖGAI, 2012, s. • p. 296-304. ISBN 3-85027-005-X.
 • Hajič J., Hajičová E., Panevová J., Sgall P., Bojar O., Cinková S., Fučíková E., Mikulová M., Pajas P., Popelka J., Semecký J., Šindlerová J., Štěpánek J., Toman J.: Announcing Prague Czech-English Dependency Treebank 2.0. In Proceedings of the 8th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012). İstanbul, Turkey, European Language Resources Association, 2012, s. • p. 3153-3160. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 • Šindlerová J.: (A)symetrie valenčních vlastností českých a anglických sloves pohybu. In Čermák F., Kocek J.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Prague, Czech Republic, Lidové Noviny, 2010, s. • p. 50-60. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Cinková S., Holub M., Rychlý P., Smejkalová L., Šindlerová J.: Can Corpus Pattern Analysis Be Used in NLP? Lecture Notes in Computer Science, 2010, č. • no. 2010, s. • p. 67-74. ISSN 0302-9743.
 • Bojar O., Šindlerová J.: Building a Bilingual ValLex Using Treebank Token Alignment: First Observations. In Proceedings of the 7th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2010). Valletta, Malta, European Language Resources Association, 2010, s. • p. 304-309. ISBN 2-9517408-6-7.
Úvod > Ústav > Lidé > Jana Šindlerová