Lucie Benešová

Mgr. Lucie Benešová

Konzultační hodiny
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 7

Publikace

  • Benešová L., Křen M., Waclawičová M.: Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 42-50. ISSN 0008-7386.
  • Benešová L., Waclawičová M., Křen M.: Building a Data Repository of Spontaneous Spoken Czech. In Ruhi Ş., Haugh M., Schmidt T., Wörner K.: Best Practices for Spoken Corpora in Linguistic Research. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. • p. 128-141. ISBN 978-1-4438-6033-8.
  • Benešová L., Waclawičová M., Křen M.: Balanced data repository of spontaneous spoken Czech. In Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, ELRA, 2012, s. • p. 3345-3349. ISBN 978-2-9517408-7-7.
  • Válková L.: Anglický frekvenční slovník jádra české slovní zásoby. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, č. • no. 2, s. • p. 146-147. ISSN 1804-3240.
  • Válková L.: Spontánní mluvený jazyk: syntax a diskurz. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2011, č. • no. 2, s. • p. 99-104. ISSN 1804-3240.
  • Válková L.: Za deset litrůs řikal? Příklonné -s a jeho distribuce ve spontánním dialogu. In Petkevič V.: Korpusová lingvistika Praha 2011. 3 Gramatika a značkování korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 38-48. ISBN 978-80-7422-116-3.
Úvod > Ústav > Lidé > Lucie Benešová