Pavel Vondřička

Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D.

Konzultační hodiny
 • po dohodě
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 6

 

Rozvrh
Publikace

 • Novotná M., Dyndová H., Dynda J., Kozák J., Nováková B., Králová K., Králová M., Korecká L., Vondřička P., Tulka J., Macela J., Hermann T., Kovář M., Samek D.: Hrdinství starých : sborník k 50. narozeninám Jiřího Starého. Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2021. 181 s. • p. ISBN 978-80-7465-472-5.
 • Starý J., Korecká L., Ivánková M., Himmer O., Králová M., Novotná M., Ratajová K., Šimeček D., Vondřička P.: Jen pekla se bojím! Staroseverská křesťanská literatura. Praha, FF UK, 2021. 820 s. • p. ISBN 978-80-7671-055-9.
 • Korecká L., Šimeček D., Vondřička P.: Álf ze Zlatého kamene : Pověsti a pohádky z Faerských ostrovů. Praha, Argo, 2021. 256 s. • p. ISBN 978-80-257-3457-5.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Databáze víceslovných jednotek v češtině. In Janovec L.: Svět v obrazech a ve frazeologii II. World in Pictures and in Phraseology II. Praha, Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2021, s. • p. 511-528. ISBN 978-80-7603-201-9.
 • Petkevič V., Kopřivová M., Hnátková M., Jelínek T., Kopřiva P., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Typologie víceslovných jednotek v češtině a frekvenční zastoupení jejich hlavních vlastností v žánrově vyváženém korpusu. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2020, č. • no. 11, s. • p. 37-62. ISSN 1804-3240.
 • Škrabal M., Vondřička P., Cvrček V.: Morfio : A Corpus-Based Perspective on Latvian Morphology. In Utka A.: Human Language technologies - the Baltic Perspective: Proceedings of the Ninth International Conference of Baltic HLT 2020. Amsterdam, IOS Press, 2020, s. • p. 207-214. ISBN 978-1-64368-117-7.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lexical Database of Multiword Expressions in Czech. In Trudy meždunarodnoj konferencii „Korpusnaja lingvistika – 2019“. St. Petersburg, St Petersburg State University, Institute for Linguistic Studies (RAS), Herzen Staate Pedagogical..., 2019, s. • p. 9-16. ISBN 0-000-00000-0.
 • Vondřička P.: Design of a Multiword Expressions Database. The Prague Bulletin of Mathematical Linguistics, 2019, č. • no. 2019, s. • p. 83-101. ISSN 0032-6585.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Lepší vrabec v hrsti nežli holub na střeše. Víceslovné lexikální jednotky v češtině: typologie a slovník. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-22. ISSN 1804-137X.
 • Vondřička P.: Korpus vlastními silami. Naše řeč, 2017, č. • no. 100, s. • p. 99-102. ISSN 0027-8203.
 • Hnátková M., Jelínek T., Kopřivová M., Petkevič V., Rosen A., Skoumalová H., Vondřička P.: Eye of a needle in a haystack. In Mitkov R.: Computational and Corpus-Based Phraseology. Berlin, Springer, 2017, s. • p. 160-175. ISBN 978-3-319-69804-5.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Vondřička P., Starý J., Korecká L., Šimeček D., Novotná M., Himmer O., Ratajová K., Ivánková M.: Lživé ságy starého severu. Praha, Hermann & synové, 2015. 345 s. • p. ISBN 978-80-87054-41-3.
 • Vondřička P.: Formalized contrastive lexical description: a framework for bilingual dictionaries. München, LINCOM GmbH, 2014. 364 s. • p. ISBN 978-3-86288-428-5.
 • Vondřička P.: Aligning parallel texts with InterText. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavík, Island, European Language Resources Association (ELRA), 2014, s. • p. 1875-1879. ISBN 978-2-9517408-8-4.
 • Cvrček V., Vondřička P.: Nástroj pro slovotvornou analýzu jazykového korpusu. In Gramatika a korpus. Hradec Králové, Gaudeamus, 2013 ISBN 978-80-7435-243-0.
 • Starý J., Himmer O., Šimeček D., Vondřička P., Kozák J.: Eddica Minora. Hrdinské básně ze staroseverských ság. Praha, Herrmann & synové, 2011. 260 s. • p. ISBN 978-80-87054-29-1.
 • Cvrček V., Vondřička P.: Výzkum variability v korpusech češtiny. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 – 2. Výzkum a výstavba korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 184-195. ISBN 978-80-7422-115-6.
 • Křen M., Rosen A., Štourač M., Vavřín M., Vondřička P.: Paralelní korpus InterCorp po sedmi letech. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 – 2 Výzkum a výstavba korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 105-115. ISBN 978-80-7422-115-6.
 • Vondřička P.: TCA2 - nástroj pro zarovnávání paralelních textů. In Čermák F., Kocek J.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010, s. • p. 225-231. ISBN 978-80-7422-058-6.
 • Čermák F., Čermák P., Štichauer P., Nádvorníková O., Adamovičová A., Skoumalová H., Vondřička P., Gladkova H., Nábělková M., Jirásek K., Blažek D.: Mnohojazyčný korpus InterCorp: Možnosti studia. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 292 s. • p. ISBN 978-80-7422-058-6.
Závěrečné práce

 
Úvod > Ústav > Lidé > Pavel Vondřička