Martina Waclawičová

Mgr. Martina Waclawičová

Konzultační hodiny
 • po domluvě
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 4

Publikace

 • Goláňová H., Waclawičová M.: MAPKA: A Map Application for Working with Corpora of Spoken Czech. Jazykovedný Časopis, 2021, č. • no. 72, s. • p. 502-509. ISSN 0021-5597.
 • Goláňová H., Waclawičová M.: Vybrané hláskové jevy severovýchodočeské nářeční oblasti v korpusu DIALEKT. Korpus - gramatika - axiologie, 2019, č. • no. Neuveden, s. • p. 3-15. ISSN 1804-137X.
 • Goláňová H., Waclawičová M.: The DIALEKT corpus and its possibilities. Jazykovedny Casopis, 2019, č. • no. 70, s. • p. 336-344. ISSN 0021-5597.
 • Křen M., Waclawičová M.: Srovnání mluvených korpusů: skutečně jen odlišná hlediska? Slovo a slovesnost, 2019, č. • no. 80, s. • p. 128-139. ISSN 0037-7031.
 • Waclawičová M., Goláňová H.: Nářeční korpus DIALEKT a jeho použití ve výuce češtiny. Český jazyk a literatura, 2018, č. • no. 69, s. • p. 127-133. ISSN 0009-0786.
 • Goláňová H., Waclawičová M.: Co je v ČNK nového IX (Zprávy z českého národního korpusu). Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 78-82. ISSN 1804-137X.
 • Benešová L., Křen M., Waclawičová M.: Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 42-50. ISSN 0008-7386.
 • Benešová L., Waclawičová M., Křen M.: Building a Data Repository of Spontaneous Spoken Czech. In Ruhi Ş., Haugh M., Schmidt T., Wörner K.: Best Practices for Spoken Corpora in Linguistic Research. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. • p. 128-141. ISBN 978-1-4438-6033-8.
 • Benešová L., Waclawičová M., Křen M.: Balanced data repository of spontaneous spoken Czech. In Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, ELRA, 2012, s. • p. 3345-3349. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 • Křen M., Waclawičová M.: Database Framework for a Distributed Spoken Data Collection Project. In Goźdź-Roszkowski S.: Explorations across Languages and Corpora. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, s. • p. 83-93. ISBN 978-3-631-61677-2.
 • Goláňová H., Waclawičová M.: Rozhovor s Rudolfem Šrámkem. In Chromý J., Lehečková E.: Rozhovory s českými lingvisty III. Praha, Akropolis, 2010, s. • p. 250-285. ISBN 978-80-87481-06-6.
 • Cvrček V., Kopřivová M., Kováříková D., Šulc M., Táborský J., Volín J., Waclawičová M.: Mluvnice současné češtiny : Jak se píše a jak se mluví. Praha, Karolinum, 2010. 353 s. • p. ISBN 978-80-246-1743-5.

 

Úvod > Ústav > Lidé > Martina Waclawičová