Anna Čermáková

Mgr. Anna Čermáková, Ph.D.

Consulting hours
 • dle dohody
Address

Institute of the Czech National Corpus
Místnost č. 1

 

Schedule
Publications

 • Malá M., Čermáková A.: Konference ICAME 38. Časopis pro moderní filologii [online], 2018, č. • no. 100, s. • p. 281-282. ISSN 2336-6591.
 • Čermáková A., Fárová L.: His eyes narrowed - her eyes downcast: contrastive corpus-stylistic analysis of female and male writing. Linguistica Pragensia [online], 2017, č. • no. 28, s. • p. 7-34. ISSN 1805-9635.
 • Čermáková A., Chlumská L.: Expressing place in children's literature : Testing the limits of the n-gram method in contrastive linguistics. In Egan T., Dirdal H.: Cross-linguistic Correspondences : From Lexis to Genre. Amsterdam/Philadelphia, John Benjamins Publishing Company, 2017, s. • p. 75-95. ISBN 978-90-272-5956-1.
 • Čermáková A., Komrsková Z., Kopřivová M., Poukarová P.: Between Syntax and Pragmatics: The Causal Conjunction Protože in Spoken and Written Czech. Corpus Pragmatics, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 1-22. ISSN 2509-9507.
 • Čermáková A.: Kontrastivní lingvistika, translatologie a korpusová lingvistika. In Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2016, s. • p. 12-23. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Cvrček V., Čermáková A., Křen M.: Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. Slovo a slovesnost, 2016, č. • no. 77, s. • p. 83-101. ISSN 0037-7031.
 • Čermáková A., Chlumská L.: Jazyk dětské literatury: kontrastivní srovnání angličtiny a češtiny. In Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016, s. • p. 162-187. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Čermáková A., Martinková M., Malá M., Káňa T., Richterová O., Fárová L., Nádvorníková O., Šotolová J., Chlumská L.: Jazykové paralely. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 290 s. • p. ISBN 978-80-7422-557-4.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Čermáková A.: Repetition in John Irving's novel A Widow for One Year: A corpus stylistic approach to literary translation. International Journal of Corpus Linguistics, 2015, č. • no. 20, s. • p. 355-377. ISSN 1384-6655.
 • Čermáková A.: Perspectives on Corpus Linguistics. International Journal of Corpus Linguistics, 2014, č. • no. 19, s. • p. 280-291. ISSN 1384-6655.
 • Čermáková A., Richterová O.: Jako nekonečná detektivka. S Františkem Čermákem o jazyce, náhodě a slovnících. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidoné noviny, 2014, s. • p. 351-358. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Čermáková A.: Jaký slovník uživatelé češtiny potřebují? O Slovníku současné češtiny nakladatelství Lingea. Slovo a slovesnost, 2013, č. • no. 74, s. • p. 195-210. ISSN 0037-7031.
Theses

 
Úvod > Institute > People > Anna Čermáková