Měsíc pro fakultu

V následujících dvou týdnech jste všichni srdečně vítáni na popularizačních přednáškách a jazykových rychlokurzech, které proběhnou v rámci Měsíce pro fakultu.

Už v neděli 21. 1. při Pootevření fakulty proběhne v místnosti 18 na hlavní budově série krátkých přednášek určená pro studující, akademickou i neakademickou obec FF UK.

Následovat bude pondělní Den jazykových rychlokurzů, během nějž se mohou studující i široká veřejnost seznámit se základy a pozoruhodnými gramatickými jevy méně známých jazyků.

Přednáškový cyklus pak bude pokračovat pestrým programem minipřednášek až do 30. ledna.
Během celého Měsíce pro fakultu mohou studující také využít služeb Info Pointu, kde vám dobrovolníci z řad zaměstnanců i studujících FF UK rádi poskytnou pomoc ve studijních a administrativních otázkách.

Úvod > Nástěnka > Měsíc pro fakultu