Dva nové granty GAČR

Gratulujeme kolegům k zisku standardních projektů GAČR: Jiří Milička uspěl s grantem Velké jazykové modely prizmatem korpusové lingvistiky a tým Hany Skoumalové bude řešit projekt Česká frazeologie a proměny jejího užívání v dobových a žánrových kontextech.

Úvod > Nástěnka > Dva nové granty GAČR