KWords 2

Vy­dali jsme no­vou verzi apli­kace KWords. Mezi hlavní no­vinky patří to, že s její po­mocí mů­žete ana­ly­zo­vat texty ve více než 30 ja­zy­cích a při iden­ti­fi­kaci pro­mi­nent­ních jed­no­tek lze vy­u­ží­vat lem­ma­ti­zaci a ta­go­vání (tzv. key­morph ana­lýza). Nově lze k apli­kaci při­stu­po­vat také po­mocí API.

Úvod > Nástěnka > KWords 2