Karel Kučera

Karel Kučera

S lítostí oznamujeme, že po krátké nemoci nás navždy opustil prof. Karel Kučera, náš učitel, kolega a přítel. Jako jeden ze zakladatelů Českého národního korpusu se klíčovým způsobem zasloužil nejen o budování diachronní sekce, ale o celkovou podobu ČNK, jak ji známe dnes.

Budeme na něj vzpomínat jako na výtečného diachronního lingvistu a znalce češtiny, poctivého badatele, vtipného glosátora a dobrého člověka.

Úvod > Nezařazené > Karel Kučera