Nová verze Mapky

Zve­řej­nili jsme no­vou verzi apli­kace Mapka pro práci s mlu­ve­nými a ná­řeč­ními kor­pusy. Mezi nové prvky patří na­pří­klad při­dané His­to­rické čle­nění nebo mož­nost ulo­žit si vlastní ma­po­vou vrstvu se za­kres­le­nými body.

Úvod > Nástěnka > Nová verze Mapky