KonText: nová verze

Byla zve­řej­něna další verze roz­hraní Kon­Text s no­vými funk­cemi; zejména jde o zob­ra­zo­vání pře­kla­do­vých ekvi­va­lentů  z Trequ přímo v Kon­Textu (pro pa­ra­lelní kor­pusy) a zvý­raz­nění syn­taxe při psaní do­tazů v CQL.

Úvod > Nástěnka > KonText: nová verze