Nový zdroj financování

Od července 2017 jsou aktivity ČNK podporovány také projektem OP VVV zaměřeným na technologickou modernizaci infrastruktury a výzkum jazykové variability češtiny.

Úvod > Nástěnka > Nový zdroj financování