Slovník Karla Čapka – ERRATA

strana 32

3. odstavec ve 2. sloupci

místo: brnknout (1, klopýtnout)
má být: brnknout (1, = klopýtnout)

strana 42

3. odstavec ve 2. sloupci – chybí graf

V následujícím grafu je pro jednotlivé žánry zachycena frekvence užití frazémů, tj. průměrný počet jejich výskytů na 1000 slov textu.
capek_graf1
4. odstavec ve 2. sloupci – chybí graf

Jak ukazuje následující graf, nejvíce se frazémy opakují v publicistice, v odborných textech a v románech, nejméně v poezii.
capek_graf2

strana 121

heslo gründerský

místo: … v počátečním období kapitalistismu)
má být: … v počátečním období kapitalismu)

strana 349

heslo tradeskancie

místo: … původní v severní i jižní Americe
má být: … původní v Severní i Jižní Americe

strana 351

heslo tropaeolum

místo: … původem z Ameriky ale u nás hojně pěstovaná
má být: … původem z Ameriky, ale u nás hojně pěstovaná

strana 373

heslo vesna

místo: … (název Časopisu a dívčí školy)
má být: … (název časopisu a dívčí školy)

Úvod > Slovník Karla Čapka – ERRATA