Wolfgang Teubert

Wolfgang Teubert

V listopadu 2014 se uskutečnily dvě přednášky Wolfganga Teuberta. 24. listopadu 2014 na Filozofické fakultě UK náš host přednesl přednášku Building onto the corpus-driven approach: a wider look on meaning a 25. listopadu 2014 v Ústavu Českého národního korpusu přednášku Corpus linguistics and meaning of lexical items: how to distinguish grief from mourning. Abstrakty přednášek: 2014_Teubert_Two_Lectures_in_Prague.

 

 

 

 

 

Úvod > Naši hosté > Wolfgang Teubert