Petra Poukarová

Mgr. Petra Poukarová

Consulting hours
 • po dohodě
Address

Institute of the Czech National Corpus
Místnost č. 4

Schedule
Previously taught classes

  Publications

  • Poukarová P., Veroňková J.: Degree of Czech R/L acquisition in L1 Chinese speakers. In ExLing 2020. Athens, Greece, ExLing Society, 2020, s. • p. 161-164. ISBN 978-618-84585-1-2.
  • Šebesta K., Hrdlička M., Chen H., Lin M., Weizhu X., Geppert O., Kim I., Gebhartová M., Roubalová E., Vondráčková P., Ďurajka R., Veroňková J., Poukarová P., Bednaříková B.: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2020. 194 s. • p. ISBN 978-80-7308-984-9.
  • Veroňková J., Poukarová P.: Variabilita ve výslovnosti češtiny u čínských mluvčích a její zohlednění ve výuce. In Šebesta K., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk na Dálném východě. Praha, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2020, s. • p. 129-161. ISBN 978-80-7308-984-9.
  • Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Registry v češtině. Praha, NLN, 2020. 234 s. • p. ISBN 978-80-7422-754-7.
  • Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Author and register as sources of variation : A corpus-based study using elicited texts. International Journal of Corpus Linguistics, 2020, č. • no. 25, s. • p. 461-488. ISSN 1384-6655.
  • Cvrček V., Laubeová Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A., Benko V.: Comparing web-crawled and traditional corpora. Language Resources and Evaluation, 2020, č. • no. 54, s. • p. 713-745. ISSN 1574-020X.
  • Veroňková J., Bořil T., Palková Z., Poukarová P.: Délka českých samohlásek u polských mluvčích v taktech s různou strukturou kvantity. In Area Slavica 3 (Jazyk na hranici – hranice v jazyku). Ostrava, Ostravská univerzita, Filozofická fakulta, 2020, s. • p. 51-61. ISBN 978-80-7599-180-5.
  • Lukeš D., Kopřivová M., Laubeová Z., Poukarová P.: Creating a sociologically balanced spoken corpus. In Proceedings of the international conference «Corpus Linguistics – 2019». Petrohrad, Saint Petersburg University Press, 2019, s. • p. 40-47. ISBN 0-000-00000-0.
  • Čermáková A., Jílková L., Komrsková Z., Kopřivová M., Poukarová P.: Diskurzní markery. In Hoffmannová J., Homoláč J., Mrázková k.: Syntax mluvené češtiny. Praha, Academia, 2019, s. • p. 244-351. ISBN 978-80-200-2961-4.
  • Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: From extra- to intratextual characteristics: Charting the space of variation in Czech through MDA. Corpus Linguistics and Linguistic Theory [online], 2019, č. • no. neuveden, s. • p. 1-32. ISSN 1613-7035.
  • Hoffmannová J., Komrsková Z., Poukarová P., Zaepernicková E.: Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech. In Hoffmannová J., Homoláč J., Mrázková K.: Syntax mluvené češtiny. Praha, Academia, 2019, s. • p. 142-186. ISBN 978-80-200-2961-4.
  • Laubeová Z., Poukarová P.: In which clause do subordinate conjunctions prosodically belong? Jazykovedny Casopis, 2019, č. • no. 70, s. • p. 216-224. ISSN 0021-5597.
  • Kopřivová M., Laubeová Z., Poukarová P., Lukeš D.: Relevant criteria for selection of spoken data: Theory meets practice. Jazykovedný Časopis, 2019, č. • no. 70, s. • p. 324-335. ISSN 0021-5597.
  • Komrsková Z., Poukarová P., Havlík M.: Překryvy replik. In Hoffmannová J., Homoláč J., Mrázková K.: Syntax mluvené češtiny. Praha, Academia, 2019, s. • p. 102-116. ISBN 978-80-200-2961-4.
  • Komrsková Z., Poukarová P.: Jak najít společnou řeč aneb Překryvy replik ve dvou televizních pořadech. Časopis pro moderní filologii [online], 2018, č. • no. 100, s. • p. 24-41. ISSN 2336-6591.
  • Komrsková Z., Poukarová P.: Kdo, kdy a proč skáče komu do řeči aneb překryvy ve spontánní mluvené češtině. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. 17, s. • p. 41-56. ISSN 1804-137X.
  • Poukarová P.: Konference SlaviCorp 2018. Korpus - gramatika - axiologie, 2018, č. • no. 2018, s. • p. 85-86. ISSN 1804-137X.
  • Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79, s. • p. 293-321. ISSN 0037-7031.
  • Veroňková J., Poukarová P.: Percepce kvantity vokálů cizojazyčných mluvčích u skupiny učitelů češtiny pro cizince. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 261-280. ISBN 978-80-7308-884-2.
  • Lukeš D., Kopřivová M., Komrsková Z., Poukarová P.: Pronunciation Variants and ASR of Colloquial Speech: A Case Study on Czech. In Calzolari N., Choukri K., Cieri C., Declerck T., et al.: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Miyazaki, European Language Resources Association (ELRA), 2018, s. • p. 2704-2709. ISBN 979-10-95546-00-9.
  • Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D., Poukarová P., Goláňová H.: New spoken corpora of Czech: ORTOFON and DIALEKT. Jazykovedný časopis (Philological Journal) [online], 2017, č. • no. 68, s. • p. 219-228. ISSN 1338-4287.
  • Poukarová P.: Soudržnost mluvených textů. In Uličný O.: Struktura v jazyce, jazyk v komunikaci. Praha, Technická univerzita v Liberci, 2017, s. • p. 135-151. ISBN 978-80-7494-365-2.
  • Kopřivová M., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P.: Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. Korpus - gramatika - axiologie, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 47-67. ISSN 1804-137X.
  • Hoffmannová J., Komrsková Z., Poukarová P.: "Reprodukce" řeči v mluveném projevu (řeč přímá, nepřímá, ev. polopřímá téměř sto let po Hallerovi). Naše řeč, 2017, č. • no. 100, s. • p. 168-177. ISSN 0027-8203.
  • Hoffmannová J., Komrsková Z., Poukarová P.: Reprodukce řeči/myšlení v mluvených projevech jako předmět korpusového výzkumu. Korpus - gramatika - axiologie, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 3-26. ISSN 1804-137X.
  • Čermáková A., Komrsková Z., Kopřivová M., Poukarová P.: Between Syntax and Pragmatics: The Causal Conjunction Protože in Spoken and Written Czech. Corpus Pragmatics, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 1-22. ISSN 2509-9507.
  • Veroňková J., Poukarová P.: The relation between subjective and objective assessment of speaking rate in Czech radio newsreaders. Acta Universitatis Carolinae. Philologica [online], 2017, č. • no. 2017, s. • p. 95-107. ISSN 2464-6830.
  • Poukarová P., Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D.: Avenues for Research on Informal Spoken Czech Based on Available Corpora. In Pezik P., Walinski J.: Language, Corpora and Cognition. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2017, s. • p. 145-162. ISBN 978-3-631-70709-8.
  • Poukarová P.: Myslím, já myslím, myslím, že... Forms and functions of the verb myslet in spoken Czech. In Gajdošová K., Žáková A.: Natural Languae Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Německo, RAM-Verlag, 2016, s. • p. 126-133. ISBN 978-3-942303-32-3.
  • Poukarová P., Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D.: Slovo to v mluvených korpusech ČNK, jeho prefixace a reduplikace. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 1/2015, s. • p. 21-30. ISSN 0008-7386.
  • Lukeš D., Klimešová P., Komrsková Z., Kopřivová M.: Experimental tagging of the ORAL series corpora : Insights on using a stochastic tagger. In Text, Speech, and Dialogue. Switzerland, Springer International Publishing, 2015, s. • p. 388-396. ISBN 978-3-319-24032-9.
  • Kordíková M., Poukarová P., Iwashita D.: Ahoj můj miláčku. Praha, TORST, 2015. 1051 s. • p. ISBN 978-80-7215-513-2.
  • Kopřivová M., Goláňová H., Klimešová P., Komrsková Z., Lukeš D.: Multi-tier Transcription of Informal Spoken Czech:The ORTOFON Corpus Approach. In Complex Visibles Out There. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 529-544. ISBN 978-80-244-4384-3.
  • Kopřivová M., Goláňová H., Klimešová P., Lukeš D.: Mapping Diatopic and Diachronic Variation in Spoken Czech: the ORTOFON and DIALEKT Corpora. In Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014). Reykjavík, Iceland, European Language Resources Association, 2014, s. • p. 376-382. ISBN 978-2-9517408-8-4.
  • Štindlová B., Čurdová V., Levorová E., Klimešová P.: Žákovský korpus MERLIN: jazykové úrovně a trojjazyčná chybová anotace. In Práce s chybou ve výuce cizích jazyků (včetně češtiny pro cizince). Praha, Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, 2014, s. • p. 140-148. ISBN 978-80-87238-10-3.
  Úvod > Institute > People > Petra Poukarová