Michal Křen

Mgr. Michal Křen, Ph.D.

Funkce
 • zástupce ředitele (zástupce vedoucího) - Ústav Českého národního korpusu
 • Spisová služba (Agenda) - Ústav Českého národního korpusu
Konzultační hodiny
 • středa 14:00 – 15:00
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 3

Studies

• 1991–1996: Informatics, Faculty of Mathematics and Physics, Charles University, Prague (Mgr.)
• 2005–2012: Philology – Mathematical linguistics, Faculty of Arts, Charles University, Prague (Ph.D.)

Research interests

• corpus linguistics
• mathematical linguistics
• collocations
• language variation and change
• corpus design
• general linguistics

Corpora (participation in design and compilation)

SYN, SYN2015, SYN2013PUB, SYN2010, SYN2009PUB, SYN2006PUB, SYN2005, SYN2000, FSC2000
ORAL2013, ORAL2008
InterCorp (earlier versions)

Schedule

Publications

 • Čermáková A., Jantunen J., Jauhiainen T., Kirk J., Křen M., Kupietz M., Uí Dhonnchadha E.: The International Comparable Corpus: Challenges in building multilingual spoken and written comparable corpora. Research in corpus linguistics, 2021, č. • no. 9, s. • p. 89-103. ISSN 2243-4712.
 • Křen M.: Czech National Corpus in 2020: Recent Developments and Future Outlook. In Proceedings of the 8th Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora. Marseille, ELRA, 2020, s. • p. 52-57. ISBN 979-10-95546-61-0.
 • Křen M., Waclawičová M.: Srovnání mluvených korpusů: skutečně jen odlišná hlediska? Slovo a slovesnost, 2019, č. • no. 80, s. • p. 128-139. ISSN 0037-7031.
 • Křen M.: Grammatical Change Trends in Contemporary Czech Newspapers. Jazykovedny Casopis, 2017, č. • no. 68, s. • p. 238-248. ISSN 0021-5597.
 • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Cvrček V., Čermáková A., Křen M.: Nová koncepce synchronních korpusů psané češtiny. Slovo a slovesnost, 2016, č. • no. 77, s. • p. 83-101. ISSN 0037-7031.
 • Altman G., Andres J., van der Auwera J., Bachmannová J., Balhar J., Bičan A., Bičanová L., Bílková J., Biskup P., Bláha O., Blaszczyk I., Bojar O., Bořil T., Bořkovcová M., Křen M. , et al.: Nový encyklopedický slovník češtiny. Praha, Czechia, Nakladatelství Lidové noviny, 2016. 2150 s. • p. ISBN 978-80-7422-480-5.
 • Piao S., Rayson P., Archer D., Bianchi F., Dayrell C., El-Haj M., Jiménez R., Knight D., Křen M., Löfberg L., Nawab R., Shafi J., Teh P., Mudraya O.: Lexical Coverage Evaluation of Large-scale Multilingual Semantic Lexicons for Twelve Languages. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2614-2619. ISBN 978-2-9517408-9-1.
 • Křen M.: Recent Developments in the Czech National Corpus. In Proceedings of the 3rd Workshop on Challenges in the Management of Large Corpora (CMLC-3). Mannheim, Institut für Deutsche Sprache, 2015, s. • p. 1-4. ISBN 0-000-00000-0.
 • Křen M.: Czech conditional conjunctions: a corpus-based study of development tendencies. Prace filologiczne, 2015, č. • no. 67, s. • p. 215-232. ISSN 0138-0567.
 • Benešová L., Křen M., Waclawičová M.: Korpus spontánní mluvené češtiny ORAL2013. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 97, s. • p. 42-50. ISSN 0008-7386.
 • Cvrček V., Křen M., Kocek J.: Český národní korpus - jazyková infrastruktura pro společenské a humanitní vědy. In Sborník semináře o digitálních zdrojích a službách ve společenských a humanitních vědách. Praha, Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, 2015, s. • p. 38-41. ISBN 978-80-904571-9-5.
 • Zitová A., Stluka M., Křen M., Kučera K.: Kolokace v beletrii 19. století. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2014, s. • p. 174-185. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Benešová L., Waclawičová M., Křen M.: Building a Data Repository of Spontaneous Spoken Czech. In Ruhi Ş., Haugh M., Schmidt T., Wörner K.: Best Practices for Spoken Corpora in Linguistic Research. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2014, s. • p. 128-141. ISBN 978-1-4438-6033-8.
 • Hnátková M., Křen M., Procházka P., Skoumalová H.: The SYN-series corpora of written Czech. In Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14). Reykjavík, Island, European Language Resources Association (ELRA), 2014, s. • p. 160-164. ISBN 978-2-9517408-8-4.
 • Křen M.: Odraz jazykových změn v synchronních korpusech. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2013. 180 s. • p. ISBN 978-80-7422-265-8.
 • Machálek T., Křen M.: Query interface for diverse corpus types. In Gajdošová K., Žáková A.: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, E-learning. Bratislava, RAM-Verlag, 2013, s. • p. 166-173. ISBN 978-3-942303-18-7.
 • Benešová L., Waclawičová M., Křen M.: Balanced data repository of spontaneous spoken Czech. In Proceedings of the Eight International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'12). Istanbul, ELRA, 2012, s. • p. 3345-3349. ISBN 978-2-9517408-7-7.
 • Čermák F., Křen M.: A Frequency Dictionary of Czech. London, Routledge, 2011. 284 s. • p. ISBN 978-0-415-57661-1.
 • Křen M., Rosen A., Štourač M., Vavřín M., Vondřička P.: Paralelní korpus InterCorp po sedmi letech. In Čermák F.: Korpusová lingvistika Praha 2011 – 2 Výzkum a výstavba korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 105-115. ISBN 978-80-7422-115-6.
 • Křen M., Waclawičová M.: Database Framework for a Distributed Spoken Data Collection Project. In Goźdź-Roszkowski S.: Explorations across Languages and Corpora. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2011, s. • p. 83-93. ISBN 978-3-631-61677-2.
Úvod > Institute > People > Michal Křen