Karel Kučera

prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.

Consulting hours
Address

Institute of the Czech National Corpus
Místnost č. 7

Publications

 • Stluka M., Kučera K., Najbrtová K., Pivoňková K., Řehořková A.: Korpus českého jazyka 2. poloviny 19. století. Časopis pro moderní filologii, 2019, č. • no. 101, s. • p. 92-98. ISSN 0008-7386.
 • Kučera K.: Czech Proverbs under the Five-Pointed Star, the Sickle and the Hammer. In Soares R.: 12o Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. 12th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. TAvira, Portugalsko, Associacao International de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP), 2019, s. • p. 322-331. ISBN 978-989-20-9786-2.
 • Kučera K.: Obraz světla v obleči v Husově Postile. Listy filologické / Folia Philologica, 2018, č. • no. 141/2018, s. • p. 393-407. ISSN 0024-4457.
 • Kučera K.: Komenského Moudrost starých Čechů a dnešní česká přísloví. In Ex definitione: Pansofické pojmy J. A. Komenského a jejich dobové kontexty. Praha, Filosofia, 2017, s. • p. 43-58. ISBN 978-80-7007-504-3.
 • Kučera K.: Types and Functions of Personal and Geographic Names in Czech Proverbs. In 10o Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. 10th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Tavira, Portugalsko, Associacao International de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP), 2017, s. • p. 177-185. ISBN 978-989-98685-7-1.
 • Lhoták J., Kučera K.: Registra památná města Sušice. Ústní nad Labem, Praha, Dolní Břežany, UJEP, FF UK, 2016. 576 s. • p. ISBN 978-80-7561-006-5.
 • Holub P., Kučera K.: Pamětní kniha města Pacova 1473-1712. Ústé nad Labem, Dolní Břežany, UJEP, Scriptorium, 2016. 592 s. • p. ISBN 978-80-7414-943-6.
 • Holub P., Kučera K.: LIBRI CIVITATIS. Pamětní kniha města Pacova 1473-1712. Ústí nad Labem a Dolní Břežany, Scriptorium, 2015. 592 s. • p. ISBN 978-80-7414-943-6.
 • Kučera K., Stluka M.: PROBLEMS IN INFORMATION RETRIEVAL FROM 19 TH - CENTURY CZECH TEXTS: PRESENT AND PLANNED LINGUISTIC SOLUTIONS. In INTERNATIONAL CONFERENCE ON NEW HORIZONS IN EDUCATION; Proceedings Book, Volume 3/4. Barcelona, Sakarya University, 2015, s. • p. 216-219. ISBN 0-000-00000-0.
 • Kučera K.: Proverbs and Grammar : The Czech Case. In Soares R., Lauhakangas O.: 6o Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. 6th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Tavira, Portugalsko, Associacao International de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP), 2014, s. • p. 397-409. ISBN 978-989-98685-1-9.
 • Kučera K.: Jan Ámos Komenský: A Man in Search of Peace, Wisdom - and Proverbs. In Soares R., Lauhakangas O.: 7o Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. 7th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Tavira, Portugalsko, Associacao International de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP), 2014, s. • p. 64-73. ISBN 978-989-98685-1-9.
 • Zitová A., Stluka M., Křen M., Kučera K.: Kolokace v beletrii 19. století. In Petkevič V., Adamovičová A., Cvrček V.: Radost z jazyků. Praha, Nakladatelství Lidové Noviny, 2014, s. • p. 174-185. ISBN 978-80-7422-361-7.
 • Kučera K.: Diachronní složka Českého národního korpusu a hranice možností korpusového výzkumu vývoje češtiny. Naše řeč, 2014, č. • no. 97, s. • p. 250-255. ISSN 0027-8203.
 • Kučera K.: History and Development of the Latin Writig System in the Slavic Languages. In Kempgen S., Berger T., Kosta P., Gutschmidt K.: Die Slavischen Sprachen - The Slavic Languages. Berlin, De Gruyter Mouton, 2014, s. • p. 1514-1525. ISBN 978-3-11-017153-2.
 • Kučera K., Stluka M.: Challenges in Accessing Information in Digitized 19th-Century Czech Texts. In iPRES2012 - Proceedings of the 9th International Conference on Preservation of Digital Objects. Toronto, University of Toronto; Faculty of Information, 2012, s. • p. 217-220. ISBN 978-0-9917997-0-1.
 • Kučera K.: What Meets the Eye and the Brain: Punctuality, Hospitality, Caretaker's Mentality and Other Proverbial Attributes. In 5o Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios. 5th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Portugalsko, Soares, R. – Leuhakangas, O., 2012, s. • p. 404-414. ISBN 978-989-96592-7-8.
 • Kučera K.: Diachronní složka Českého národního korpusu: historie, přítomnost, budoucnost. In Korpusová lingvistika Praha 2011 2 Výzkum a výstavba korpusů. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2011, s. • p. 64-73. ISBN 978-80-7422-115-6.
 • Kučera K.: What exactly is proverbial? In Soares R.: Proceedings of 4th Colóquio Interdisciplinar sobre Provérbios / 4th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs. Tavira, Associacao International de Paremiologia / International Association of Paremiology (AIP-IAP), 2011, s. • p. 257-267. ISBN 978-989-96592-6-1.
 • Kučera K.: The Orthographic Principles in the Slavic Languages: Phoentic/Phonological. In Berger T.: Die slavischen Sprachen / The Slavic Languages, Halbband 1. Berlín, De Gruyter Mouton, 2010, s. • p. 70-75. ISBN 978-3-11-015660-7.
 • Čermák F., Cvrček V., Kocek J., Kováříková D., Kučera K., Novotná R., Schmiedtová V.: Slovník komunistické totality. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2010. 302 s. • p. ISBN 978-80-7422-060-9.
 • Kučera K., Stluka M.: Diachronic Corpora: Seeing Histories of Words from Another Angle. In Considine J.: Webs of Words. New Studies in Historical Lexicology. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, 2010, s. • p. 1-6. ISBN 14-4381-952-2.
Theses

 
Úvod > Institute > People > Karel Kučera