Jan Křivan

Mgr. Jan Křivan, Ph.D.

Consulting hours
 • po dohodě e-mailem
Address

Institute of Theoretical and Computational Linguistics
Místnost č. 113

Personal web page

Publications

 • Křivan J., Šindlerová J.: Změny v morfologické anotaci korpusů řady SYN: nové možnosti zkoumání české gramatiky a lexikonu. Slovo a slovesnost, 2022, č. • no. 83, s. • p. 122-145. ISSN 0037-7031.
 • Jelínek T., Křivan J., Petkevič V., Skoumalová H., Šindlerová J.: A New Corpus of Czech With an Innovated Annotation. In Ekštein K., Pártl F., Konopík M.: Text, Speech, and Dialogue. Cham, Springer, 2021, s. • p. 48-59. ISBN 978-3-030-83526-2.
 • Kapišovská V., Křivan J., Pospíšil A., Siegl F., Ulman V., Vlasák J., Zikmundová V., Židek J.: Zpřístupňujme svá data, ale především chraňme konzultanty: stanovisko Pražské deskriptivní lingvistiky. Naše řeč, 2021, č. • no. 2021, s. • p. 29-31. ISSN 0027-8203.
 • Křivan J.: Kategorizace v lingvistice: spiritus agens nového poznání? Naše řeč, 2020, č. • no. 103, s. • p. 11-23. ISSN 0027-8203.
 • Láznička M., Křivan J.: Diachronní korpusová analýza: slovosled českých posesivních adjektiv uvnitř nominální fráze. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics [online], 2018, č. • no. 2018, s. • p. 42-65. ISSN 2336-6702.
 • Křivan J.: Adjektiva v širší perspektivě. In Preliminária k moderní mluvnici češtiny. Olomouc, Univerzita Palackého, 2015, s. • p. 144-152. ISBN 978-80-244-4667-7.
 • Křivan J.: The Role of Information Structure in Czech Possessive Constructions. In Emonds J., Janebová M.: Language Use and Linguistic Structure: Proceedings of the Olomouc Linguistics Colloquium 2013. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 211-227. ISBN 978-80-244-4060-6.
 • Zíková M., Křivan J.: Nahrávání v terénním lingvistickém výzkumu: jak získat kvalitní záznam řeči? Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2014, č. • no. 5, s. • p. 65-82. ISSN 1804-3240.
 • Kadlecová A., Křivan J.: Letní škola lingvistiky 2012 a 2013. Naše řeč, 2014, č. • no. 74, s. • p. 101-108. ISSN 0027-8203.
 • Křivan J.: Sémantická klasifikace relačních adjektiv. In Uličný O., Bláha O.: Studie k moderní mluvnici češtiny. 6, Úvahy o české morfologii. Olomouc, Univerzita Palackého, 2013, s. • p. 141-155. ISBN 978-80-244-3633-3.
 • Křivan J.: Komparativ v korpusu: explanace morfematické struktury českého stupňování na základě frekvence tvarů. Slovo a slovesnost, 2012, č. • no. 73, s. • p. 13-45. ISSN 0037-7031.
 • Křivan J.: Martin Haspelmath. Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 89-102. ISSN 1804-3240.
 • Křivan J.: Velké letní představení jazykové typologie - DGfS-CNRS Summer School on Linguistic Typology (SSLT). Studie z aplikované lingvistiky / Studies in Applied Linguistics, 2010, č. • no. 1, s. • p. 150-153. ISSN 1804-3240.
 • Křivan J.: Komentář k výboru z díla. In Křivan J., Januška J., Chromý J.: Lingvistika a jazyková realita. Výbor z díla. Praha, Czechia, Akropolis, 2010, s. • p. 11-18. ISBN 978-80-87310-04-5.
 • Křivan J.: Ediční poznámka. In Křivan J., Januška J., Chromý J.: Lingvistika a jazyková realita. Výbor z díla. Praha, Czechia, Akropolis, 2010, s. • p. 321-323. ISBN 978-80-87310-04-5.
Úvod > Institute > People > Jan Křivan