David Lukeš

Mgr. David Lukeš

Konzultační hodiny
 • po dohodě
Adresa

Ústav Českého národního korpusu
Panská 7
Místnost č. 4

Schedule
Publications

 • Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79, s. • p. 293-321. ISSN 0037-7031.
 • Lukeš D., Kopřivová M., Komrsková Z., Poukarová P.: Pronunciation Variants and ASR of Colloquial Speech: A Case Study on Czech. In Calzolari N., Choukri K., Cieri C., Declerck T., et al.: Proceedings of the Eleventh International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2018). Miyazaki, European Language Resources Association (ELRA), 2018, s. • p. 2704-2709. ISBN 979-10-95546-00-9.
 • Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D., Poukarová P., Goláňová H.: New spoken corpora of Czech: ORTOFON and DIALEKT. Jazykovedný časopis (Philological Journal) [online], 2017, č. • no. 68, s. • p. 219-228. ISSN 1338-4287.
 • Kopřivová M., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P.: Korpus ORAL: sestavení, lemmatizace a morfologické značkování. Korpus - gramatika - axiologie, 2017, č. • no. 2017, s. • p. 47-67. ISSN 1804-137X.
 • Šturm P., Lukeš D.: Fonotaktická analýza obsahu slabik na okrajích českých slov v mluvené a psané řeči. Slovo a slovesnost, 2017, č. • no. 78, s. • p. 99-118. ISSN 0037-7031.
 • Poukarová P., Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D.: Avenues for Research on Informal Spoken Czech Based on Available Corpora. In Pezik P., Walinski J.: Language, Corpora and Cognition. Frankfurt am Main, Peter Lang, 2017, s. • p. 145-162. ISBN 978-3-631-70709-8.
 • Poukarová P., Komrsková Z., Kopřivová M., Lukeš D.: Slovo to v mluvených korpusech ČNK, jeho prefixace a reduplikace. Časopis pro moderní filologii, 2015, č. • no. 1/2015, s. • p. 21-30. ISSN 0008-7386.
 • Goláňová H., Kopřivová M., Lukeš D., Štěpán M.: Kartografické a geografické zpracování dat z mluvených korpusů. Korpus - gramatika - axiologie, 2015, č. • no. 2015, s. • p. 42-54. ISSN 1804-137X.
 • Lukeš D.: New tools for working with the ORAL series corpora of spoken Czech : AchSynku and MluvKonk. In Gajdošová K., Žáková A.: Natural Language Processing, Corpus Linguistics, Lexicography. Lüdenscheid, RAM-Verlag, 2015, s. • p. 90-101. ISBN 978-3-942303-32-3.
 • Lukeš D., Klimešová P., Komrsková Z., Kopřivová M.: Experimental tagging of the ORAL series corpora : Insights on using a stochastic tagger. In Text, Speech, and Dialogue. Switzerland, Springer International Publishing, 2015, s. • p. 388-396. ISBN 978-3-319-24032-9.
 • Kopřivová M., Goláňová H., Klimešová P., Lukeš D.: Mapping Diatopic and Diachronic Variation in Spoken Czech: the ORTOFON and DIALEKT Corpora. In Proceedings of the 9th International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2014). Reykjavík, Iceland, European Language Resources Association, 2014, s. • p. 376-382. ISBN 978-2-9517408-8-4.
 • Kopřivová M., Goláňová H., Klimešová P., Komrsková Z., Lukeš D.: Multi-tier Transcription of Informal Spoken Czech:The ORTOFON Corpus Approach. In Complex Visibles Out There. Olomouc, Univerzita Palackého v Olomouci, 2014, s. • p. 529-544. ISBN 978-80-244-4384-3.
Úvod > Institute > People > David Lukeš