Adrian Jan Zasina

Mgr. Bc. Adrian Jan Zasina

Consulting hours
  • po dohodě
Address

Institute of the Czech National Corpus
Místnost č. 5

Publications

  • Cvrček V., Komrsková Z., Lukeš D., Poukarová P., Řehořková A., Zasina A.: Variabilita češtiny: multidimenzionální analýza. Slovo a slovesnost, 2018, č. • no. 79, s. • p. 293-321. ISSN 0037-7031.
  • Zasina A.: Korpusy językowe w nauczaniu języków obcych - metoda, narzędzia, praktyka. In Jedynak M.: Specyficzne potrzeby studentów szkół wyższych a nauczanie języków obcych: Tom II: Praktyczne narzędzia. Wrocław, Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, s. • p. 110-123. ISBN 978-83-944413-9-5.
  • Zasina A.: O problémech nerodilých mluvčích s kvantitou na základě analýzy korpusových dat. In Škodová S., Hrdlička M.: Čeština jako cizí jazyk v průsečíku pohledů. Praha, Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018, s. • p. 281-298. ISBN 978-80-7308-884-2.
  • Zasina A.: Image of Politicians and Gender in Czech Daily Newspapers. In Fidler M., Cvrček V.: Taming the Corpus. Cham, Springer International Publishing, 2018, s. • p. 167-194. ISBN 978-3-319-98016-4.
  • Zasina A.: Konkurence koncovek -a a -u v genitivu singuláru neživotných maskulin v polštině. In Stluka M., Škrabal M.: Liſka a czban – Sborník příspěvků k 70. narozeninám prof. Karla Kučery. Praha, Nakladatelství Lidové noviny, 2017 ISBN 978-80-7422-563-5.
  • Zasina A.: Zpětný překlad kolokací s lexémem ženský/mužský v překladu z češtiny do polštiny. In Slované: souznění a konflikty. Červený Kostelec / Praha, nakladatelství Pavel Mervart, 2016, s. • p. 65-74. ISBN 978-80-7465-228-8.
  • Křen M., Cvrček V., Čapka T., Čermáková A., Hnátková M., Chlumská L., Jelínek T., Kováříková D., Petkevič V., Procházka P., Skoumalová H., Škrabal M., Truneček P., Vondřička P., Zasina A. , et al.: SYN2015: Representative Corpus of Contemporary Written Czech. In Proceedings of the Tenth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'16). Portorož, ELRA, 2016, s. • p. 2522-2528. ISBN 978-2-9517408-9-1.
  • Zasina A.: Překlad a Korpus : Textová ekvivalence vybraných českých adjektiv. Studia Filologiczne (Racibórz), 2016, č. • no. 5, s. • p. 25-58. ISSN 1898-4657.
  • Zasina A.: Korespondence kolokací s lexémem ženský/mužský v překladu z češtiny do polštiny. Studia Slavica, 2016, č. • no. XX, s. • p. 123-132. ISSN 1803-5663.

Schedule

Úvod > Institute > People > Adrian Jan Zasina