Translation in Transition 6

Šestý roč­ník kon­fe­rence Translation in Tran­si­tion se usku­teční v září 2022 v Praze. Abs­trakty pří­spěvků při­jí­máme do 14. 2. 2022. Po­drob­nější in­for­mace na­jdete ve dru­hém callu na kon­fe­renč­ním webu.

Úvod > Nástěnka > Translation in Transition 6