Slovo v kostce: srovnávací mód

V apli­kaci Slovo v kostce při­byl zcela nový srov­ná­vací mód, který umož­ňuje srov­ná­vání slov­ních pro­filů dvou a více za­da­ných slov po­dobně, jako to dělá SyD.

Úvod > Nástěnka > Slovo v kostce: srovnávací mód