Badatelé z ČNK se účastní prestižního mezinárodního výzkumného projektu

Tým badatelů z Českého národního korpusu se zúčastní tříletého prestižního mezinárodního projektu, který je financován britskou institucí Arts and Humanities Research Council. Cílem projektu vedeného profesorem Neilem Bermelem z univerzity v Sheffieldu je zmapovat a uživatelům jazyka srozumitelně předložit dva protikladné jazykové jevy. Prvním z nich je chybějící slovní tvar, v češtině např. infinitiv ke tvaru vzňal se (vznít se?, vzejmout se?) nebo krátký tvar adjektiva dobrý (dobr?). Druhým jevem je výskyt dvou nebo více tvarů, které si na jedné pozici konkurují: typickým příkladem takového jevu jsou v češtině tvary v potoce či v potoku, nebo tvary budoucího času budu vidět či uvidím. Oba typy defektivního paradigmatu jsou obvyklé zvláště v jazycích s bohatou morfologií, jako je čeština, ale objevují se i v jazycích s omezeným počtem tvarů, tedy např. v angličtině.

Projekt nazvaný „Feast and Famine: Confronting Overabundance and Defectivity in Language“ je zaštiťován univerzitou v Sheffieldu a spolupracovat na něm budou další výzkumné instituce ve Velké Británii, v Estonsku a v Chorvatsku. V České republice se do projektu kromě Univerzity Karlovy (zastoupené Českým národním korpusem, konkrétně Václavem Cvrčkem a Dominikou Kováříkovou) zapojí i Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR.

Úvod > Nástěnka > Badatelé z ČNK se účastní prestižního mezinárodního výzkumného projektu