Tony McEnery

19. dubna 2012 přednesl přednášku Tony McEnery (Lancaster University) na téma: Corpus searching technologies and corpus linguistics – a history and prospectus.

Úvod > Naši hosté > Tony McEnery