Stáhnout
5. 1. 2010                            ver. 2.00                            Jan 5, 2010
Download
Česky Inverse Text Sort English
ukázky
grafického
uživatelského
rozhraní
(GUI)
graphical
user
interface
samples
(GUI)
Český národní korpus Czech National Corpus