Vladimír Petkevič

doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc.

Adresa

Ústav teoretické a komputační lingvistiky
[C] Celetná 13
Místnost č. 22

Odborná specializace

A. matematická lingvistika a lingvistická bohemistika

  • korpusová lingvistika – lingvistické značkování jazykových korpusů (zejména korpusů synchronní češtiny v rámci projektu Český národní korpus)
  • syntax a morfologie přirozeného jazyka a jejich formální a počítačové zpracování, automatická morfologická a syntaktická analýza češtiny, gramatické formalismy

B. obecná jazykověda

  • pražský strukturalismus
Rozvrh
Publikace
Závěrečné práce
Úvod > Ústav > Lidé > Vladimír Petkevič