Lidé

 Ředitel  Mgr. Michal Křen, Ph.D.
 Zástupce ředitele doc. Mgr. Václav Cvrček, Ph.D.
 Tajemnice Ing. Lucie Nováková
Čestná afiliace prof. PhDr. František Čermák, DrSc.
Profesor prof. PhDr. Karel Kučera, CSc.
Lingvistická sekce
(vědecká, publikační a pedagogická činnost)
Mgr. Anna Čermáková, Ph.D. (vedoucí)
Mgr. Lucie Chlumská, Ph.D.
Mgr. Dominika Kováříková, M.A., Ph.D. (na rodičovské dovolené)
Mgr. Michal Škrabal, Ph.D.
 Komputační sekce
(zpracování dat, vývoj software, správa IT, DTP)
Mgr. Pavel Vondřička, Ph.D. (vedoucí)
Tomáš Čapka
Mgr. Jan Kocek
Ing. Tomáš Machálek
Pavel Procházka
 Sekce mluvených korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro mluvené a nářeční korpusy)
PhDr. Marie Kopřivová, Ph.D. (vedoucí)
Mgr. Lucie Benešová (na rodičovské dovolené)
Mgr. Hana Goláňová, Ph.D.
Mgr. Petra Poukarová
Mgr. et Mgr. Zuzana Komrsková
Mgr. David Lukeš
Mgr. Martina Waclawičová
 Sekce diachronních korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro diachronní korpusy)
Mgr. Martin Stluka, Ph.D. (vedoucí)
Mgr. Anna Řehořková
 Sekce lingvistické analýzy a anotace
(morfologická a syntaktická anotace)
Mgr. Tomáš Jelínek, Ph.D. (vedoucí, ÚTKL)
RNDr. Milena Hnátková, CSc. (ÚTKL)
doc. RNDr. Vladimír Petkevič, CSc. (ÚTKL)
RNDr. Hana Skoumalová, Ph.D. (ÚTKL)
 Sekce paralelních korpusů
(koordinace sběru dat a anotace pro paralelní korpus InterCorp)
Ing. Alexandr Rosen, Ph.D. (vedoucí, ÚTKL)
PhDr. Michala Adamová (na rodičovské dovolené)
Bc. Martin Vavřín
Mgr. Adrian Jan Zasina

Úvod > Ústav > Lidé