Magisterská výuka

Ústav Českého národního korpusu v současné době nemá akreditovaný bakalářský ani magisterský program (pouze doktorský v oboru matematická lingvistika). Nabízí však širokou škálu volitelných korpusových seminářů pro zájemce z ostatních filologických kateder FF UK, např. Ústavu českého jazyka a teorie komunikace, Ústavu anglického jazyka a didaktiky, Ústavu translatologie, Ústavu bohemistických studií či Ústavu obecné lingvistiky. Nabídka ÚČNK zahrnuje jak úvody do korpusové lingvistiky a do práce s korpusy, tak specializované semináře věnované mluveným korpusům a transkripci mluveného jazyka či diachronnímu korpusu (se zaměřením na 19. století). Aktuální rozvrh naleznete níže.

Letní semestr 2016/2017

9:1010:40 10:5012:25 12:3014:05 14:1015:45 15:5017:25
PONDĚLÍ Korpusy mluveného jazyka

Kopřivová

(S131)

Transkripce pro mluvený korpus ČNK

Kopřivová, Komrsková, Lukeš, Poukarová

(S131)

ÚTERÝ Frazeologie a korpus

Kopřivová

(S131)

STŘEDA Český jazyk a korpus

Křen

(S131)

ČTVRTEK Gramaticko-lexikální cvičení založená na korpusu (ÚBS)

Zasina

(S131)

Programování pro korpusovou lingvistiku: Python a NLTK II

Lukeš

(S131)

PÁTEK Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R

Cvrček, Cinková

(SU1, MF UK)

Teoretické základy statistického vyhodnocování jazykových dat v R

Cvrček, Cinková

(SU1, MF UK)

 

Úvod > Studium > Magisterská výuka